อภัยภูเบศร ย้ำ ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ ใช้แทนวัคซีนป้องกันโควิด

อภัยภูเบศร ย้ำ ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ ใช้แทนวัคซีนป้องกันโควิด

จากกรณีมีการแชร์ต่อในโลกโซเชียล ถึงการใช้ ฟ้าทะลายโจร เป็นทางเลือกในกรณีที่ยังไม่แน่ใจประสิทธิผลของวัคซีนนั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ให้ข้อมูล ฟ้าทะลายโจรกับโควิด-19 ตั้งแต่แรก ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การเปรียบเทียบการใช้ฟ้าทะลายโจร กับ วัคซีน ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อโควิดนั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพราะถึงแม้ฟ้าทะลายโจร จะมีงานวิจัยสนับสนุนว่าน่าจะมีผลต่อภูมิคุ้มกัน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินของโรคโควิด-19 แต่ยังเป็นงานวิจัยในระดับหลอดทดลอง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการแนะนำให้ประชาชนใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่วัคซีนมีการศึกษาวิจัยในคนแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูล

และล่าสุด ทาง ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ให้ข้อมูลกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีการใช้กว้างขวางในประเทศไทย จีน และในหลายประเทศในยุโรป ในประเทศไทยเองนั้น มีการศึกษาวิจัยว่า ส่วนดอกเป็นส่วนที่มีสารสำคัญสูงที่สุด รองลงมาเป็นใบ ดังนั้นเวลาที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูก และเก็บเกี่ยว จะรอจนมีดอกประมาณ 30% แล้วตัดส่วนยอดมาใช้  ตรงนี้จะทำให้ได้สารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์สูงถึง 4% ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก ซึ่งทาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า สารสกัดหยาบ ฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโฟไลด์ มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสโควิด-19 และทั้งสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโฟไลด์ มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจานวนของไวรัสในเซลล์

จากนั้นก็นำมาศึกษาในผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยให้สารสกัดฟ้าทะลายโจรครั้งละ 60 มิลลิกรัม หรือ 3 เท่าของขนาดปกติ วันละ 3 ครั้ง จำนวน 6 ราย ผลว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีแนวโน้มในการลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยเหล่านี้

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ดร.ภญ.ผกากรอง ให้ข้อมูลอีกว่า ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากขึ้น แต่ต้องรอฟังผลอย่างเป็นทางการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีการนำไปใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชน เข้าข่ายว่ามีความเสี่ยงโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถไปตรวจ และหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19 ก็สามารถรักษาได้ฟรี และในบางโรงพยาบาลมีการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยอยู่แล้ว

ส่วนกรณีของการกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันนั้น ยังไม่มีความจำเป็น เพราะการทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั้นต้องการการดูแลสุขภาพที่เป็นองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่เพียงพอ ออกกำลังกาย กินผักผลไม้ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการได้รับวัคซีนด้วย