คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา ฟรี

คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา ฟรี

คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจต้อหิน ต้อกระจก ตรวจจอประสาทตา บริการแว่นพร้อมเลนส์ฟรี ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น. ณ คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ อาคาร 12/1 มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/OPTOMETRYRSU/  หรือนัดคิวตรวจได้ที่ คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4508