ม.ขอนแก่น วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงฯเต็มทั่วคณะ เทิดทูน”ศิลปินในดวงใจคนศิลปะ”

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ต.ค. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้มาเยี่ยมนักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์ และออกแบบนิเทศศิลป์ (วาดภาพ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ซึ่งพร้อมใจกันวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์บนผนังอาคารเรียนทั่วทุกจุดที่มีความเหมาะสม และ เวทีการแสดงของคณะ โดยมีสายวิชาดุริยางคศิลป์ แขนง ดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. บรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่ทรงงานมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดทูนพระองค์ท่านในฐานะอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์ศิลปินในดวงใจของคนศิลปะ

14724253_554443734762866_1582924077_o

รศ.ดร.นิยม กล่าวว่า การวาดภาพของนักศึกษาในครั้งนี้ เกิดขึ้นเองจากนักศึกษาของคณะ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยนัดรวมกันวาดภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ด้วยสีน้ำมันเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี พระราชกรณียกิจ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งนักศึกษาต่างมีแนวคิดว่าเมื่อเดินทางเข้ามาในอาคาร เมื่อเห็นพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว จะได้นึกถึงคุณงามความดี และยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา

“เมื่อนักศึกษา ครูอาจารย์ ได้ทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา พวกเราเป็นพสกนิกรของท่านก็เสียใจ และรำลึกถึงท่าน จึงไม่ทราบว่าจะทำประการใดดีนอกจากไปวัดทำบุญ สวดมนต์ เพื่อส่งเสด็จท่านสู่สวรรคาลัย ชาวคณะศิลปกรรม มข.ได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะทำประการใดดี ก็มาพบกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอวาดภาพท่านพระราชกรณียกิจของท่านที่ฝาผนังของอาคารเรียนในคณะ พร้อมกับบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านในช่วงเวลา 18.00 น. ของทุกวันศุกร์ตลอดเวลา 3 เดือน ซึ่งออกมาจากใจของเขาที่ต้องการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอัครศิลปินในดวงใจของเขา คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” รศ.ดร.นิยม กล่าว

14699465_554443738096199_380589263_o

นายสตางค์ สะสันติ อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท สาขา ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อได้ทราบว่าทางนักศึกษาจะรวมกลุ่มวาดภาพ และดำเนินการทันทีโดยวาดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฝาผนังของอาคารเรียน ตนจึงได้ขอมาร่วมด้วยเพราะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านในฐานะอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์ศิลปินในดวงใจของคนศิลปะ จึงออกมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยภาพวาดจะวาดตามจินตนาการที่ได้เห็นตามสื่อมวลชนและเกิดความประทับใจในตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จึงขอถ่ายทอดพระราชกรณียกิจออกมาเป็นภาพวาดที่ฝาผนังอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.

 

ที่มา มติชนออนไลน์