“กระจับเขาควาย” ปลูกง่าย ขายดี กก. ละ 50 บาท ลูกค้าลาวรับซื้อถึงหน้าสวน

บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในทำเลทองของการปลูกกระจับพืชเศรษฐกิจสำคัญของท้องถิ่น ช่วงใดที่อากาศดี ฝนตกต่อเนื่อง ยิ่งช่วยให้ต้นกระจับที่ปลูกเจริญงอกงามและให้ผลผลิตสูง

นายสุวพิษ ศรีวงษ์ เกษตรกรวัย 60 ปี ปลูกกระจับในสระน้ำ พื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ บอกว่า กระจับ เป็นพืชที่ปลูกกันมานาน หลังจากที่ตนสูบน้ำออกจากสระแล้ว จึงได้คิดจะปลูก เนื่องจากเห็นว่าที่ตลาดสดที่ตนไปขายผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ไม่มีกระจับขายในตลาด จึงได้ไปหาพันธุ์กระจับมาปลูก กระจับพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นกระจับเขาควายแบบเขาสั้น ซึ่งเป็นกระจับที่นิยมปลูกกันในสมัยโบราณ และเป็นที่นิยมมากกว่าแบบเขายาว เนื่องจากมีรสชาติอร่อย รับประทานสดได้ และนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด

จังหวัดหนองคาย มีคนปลูกกระจับไม่มาก ผลผลิตมีเท่าไรก็ขายได้หมด ลูกค้ามีทั้งมาซื้อถึงที่และนำไปขายที่ตลาดสด หากได้จำนวนมากๆ คือ ตั้งแต่ 50 กก. ขึ้นไป ก็ติดต่อลูกค้าชาวลาวให้มารับถึงที่เลย ขายปลีกในราคาตลาด อยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ราคาหน้าสวน อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ในแต่ละวันจะเก็บได้ 20-50 กก. ก็ขายได้ทั้งหมด

กระจับ เป็นพืชที่ปลูกง่าย มีโรคน้อย น้ำตื้นหรือลึกก็ปลูกได้ ตอนปลูกต้องให้รากต้นกระจับลงลึกถึงพื้นดิน จากนั้นต้นกระจับก็จะเจริญเติบโตตามระดับน้ำ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ สระที่ปลูกอย่างเลี้ยงปลากินพืช เพราะจะมากินต้นกระจับที่ปลูกไว้ หลังปลูกแล้วลูกกระจับที่แก่จัดก็จะหลุดจากต้นลงไปที่พื้น แล้วแตกเป็นต้นเสริมขึ้นมาอีก แต่การจะใช้เม็ดปลูกจะช้ากว่าใช้ต้นปลูกมาก จึงควรหาต้นพันธุ์มาปลูกดีกว่า

แปลงปลูกต้นกระจับ ดูแลรักษาง่าย โรคแมลงก็ไม่ค่อยมี หากมีก็ใช้น้ำสะเดาฉีดก็หายขาด ส่วนสระหรือบ่อที่ปลูกนั้น หากมีโคลนตมมากก็จะเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-221-8757