ติดสติ๊กเกอร์ผลไม้ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ง่ายนิดเดียว

สติ๊กเกอร์ ผลิตขึ้นจากโพลีเอทิลีน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่ออาหาร ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จึงไม่ส่งผลกระทบหรือทิ้งสารตกค้างต่อผลผลิตทางเกษตร ลอกออกง่ายและสะอาด

สติ๊กเกอร์มีหลายขนาด เช่น ขนาด 17×17 มิลลิเมตร มีต้นทุน 70 สตางค์ สั่งขั้นต่ำ 1 ล้านชิ้นต่อออเดอร์

ประสิทธิภาพการติดสติ๊กเกอร์ของเครื่อง

ขนาดถาด 60×40 เซนติเมตร ป้อนถาดตามแนวกว้าง ติดสติ๊กเกอร์ได้ 1,384 ถาด/ชั่วโมง

ขนาดถาด 60×40 เซนติเมตร ป้อนถาดตามแนวยาว ติดสติ๊กเกอร์ได้ 2,000 ถาด/ชั่วโมง

ขนาดถาด 50×30 เซนติเมตร ป้อนถาดตามแนวกว้างติดสติ๊กเกอร์ได้ 1,636 ถาด/ชั่วโมง

ขนาดถาด 50×30 เซนติเมตร ป้อนถาดตามแนวยาว ติดสติ๊กเกอร์ได้ 2,571 ถาด/ชั่วโมง

หากเกษตรกรผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สามารถเช่าเครื่องติกสติ๊กเกอร์ได้ในราคาค่าเช่าปีละ 100,000 บาท

โทรศัพท์ 02-9697965-7

 

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์