ไม่แคร์ มะนาวแพง! ปลูกมะนาว ไว้กินเอง ไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มง่ายๆ ทำเองได้ที่บ้าน

ไม่แคร์ มะนาวแพง! ปลูกมะนาว ไว้กินเอง ไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มง่ายๆ ทำเองได้ที่บ้าน

ปัจจุบัน พืชผลทางการเกษตรหลายๆ ชนิดที่เป็นที่นิยมบริโภค ต่างก็ปรับขึ้นราคาตามๆ กันเป็นโขยง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มะนาว ที่ล่าสุดมีการปรับราคาขึ้น จนเกษตรกรเหล่าพ่อค้าแม่ขายรวมไปถึงผู้บริโภค ต่างได้รับผลกระทบกันเป็นแถบๆ จนหลายคนเริ่มมีความคิดที่ว่า ปลูกมะนาวไว้ทานเองดีกว่าไหม?

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้รวบรวมข้อมูลเรื่อง มะนาว สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เริ่มต้นปลูกมะนาวไว้ทานเอง โดย มะนาว เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ตั้งแต่ ดอน ถึง ลุ่ม และยังปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน ดินปนทราย ไปจนถึง ดินลูกรัง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไว้คือ มะนาว ไม่ชอบดินน้ำขัง ดังนั้น จะต้องปลูกในที่ที่สามารถระบายน้ำได้ดี มีอินทรียวัตถุ และมีค่าความเป็น กรด-ด่าง 5.5-6.0 pH

ส่วนวิธีการปลูกมะนาว ก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะการชำ การปลูกจากกิ่งตอน จะปลูกในบ่อซีเมนต์ กระถาง โอ่ง ตะกร้า จึงไม่จำเป็นต้องปลูกเป็นไร่เป็นสวนกันแล้ว อีกทั้งต้องเลือกให้ดี ควรระวัง โรคแคงเกอร์ ที่เป็นโรคที่รุนแรงต่อระบบการปลูกมะนาวมากที่สุดด้วย

มะนาวเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไป การปลูกมะนาวจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปลูก ทั้งยังต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างเพียงพอ หมั่นระวังโรคและแมลงศัตรูซึ่งปัญหาหลักๆ อย่างใส่ใจ

ในบทความนี้ จะยกเอา วิธีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ มาแนะนำ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80-100 ซม. สูง 40 ซม. ที่ด้านล่างของวงบ่อต้องมีแผ่นซีเมนต์วงกลมวางรองอยู่ก้นวงบ่อ (แต่ต้องไม่เชื่อมต่อกับวงบ่อ)

2. ระยะการวางบ่อซีเมนต์ปลูกได้ 2 แบบ

– แบบที่ 1 ระหว่างแถวห่างกัน 3 เมตร ระหว่างต้นห่างกัน 3 เมตร เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต

– แบบที่ 2 ระหว่างแถวห่างกัน 3.5 เมตร ระหว่างต้นห่างกัน 3 เมตร เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต

3. การเตรียมดิน

– ควรเลือกหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เป็นดินร่วนซุยไม่เหนียวจัด

– ควรนำดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้ว โดยใช้อัตราส่วนดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 ส่วน และแกลบเก่า 1 ส่วน

– นำดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วใส่ในวงบ่อซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้ให้เต็มวงบ่อ เกลี่ยให้แน่นพอสมควร แล้วพูนดินปลูกขึ้นมาอีกเพียงเล็กน้อยเมื่อปลูกมะนาวไปได้ระยะหนึ่ง ดินจะยุบตัวพอดีกับขอบวงบ่อ

4. การปลูกมะนาว

– คัดเลือกกิ่งตอนหรือปักชำจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงมาปลูกในวงบ่อซีเมนต์

– วิธีการปลูก ควรขุดหลุมเล็กๆ ตรงกลางวงบ่อซีเมนต์

– นำต้นมะนาวมาปลูก กลบดินในแน่นพอประมาณ

– นำหลักผูกกับต้นมะนาวเพื่อป้องกันลมพัดต้นโยก

– แล้วนำเศษหญ้าหรือฟางข้าวคลุมหน้าดินแต่ละวงบ่อ

5. ขั้นตอนการบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดู

– การสังเกตที่ยอดมะนาว ใบยอดสุด ต้องไม่แก่และไม่อ่อนเกินไป

– เตรียมต้นก่อนการงดน้ำ โดยปรับพื้นที่บริเวณโคนต้น ตัดรากมะนาวที่งอกลงดิน ออกให้หมด

– เติมวัสดุผสมดินให้เต็มปากวงบ่อซีเมนต์เพื่อง่ายต่อการคลุมพลาสติกไม่ให้น้ำลงต้นมะนาว

– คลุมพลาสติก (พลาสติกกันฝน) มาคลุมปากวงบ่อซีเมนต์บริเวณโคนต้นมะนาวไม่ให้น้ำซึมลงไปในดินปลูก

– งดการให้น้ำ จนมะนาวแสดงอาการขาดน้ำจนใบเหี่ยว ให้มีใบร่วงประมาณ 1 ใน 4 ของใบมะนาวทั้งต้น

– นำพลาสติกใสที่คลุมบริเวณโคนต้นมะนาวออกแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 15-15-15 ประมาณ 1-2 ช้อนแกง จากนั้นให้น้ำจนดินเปียกชุ่ม

– มะนาวที่บังคับในวงบ่อซีเมนต์จะออกดอก-ติดผลขนาดเล็ก ถึงเก็บผลผลิตเวลาประมาณ 5.5-6 เดือน

ขอบคุณข้อมูล จาก เว็บไซต์ เทคโนโลยีชาวบ้าน และ www.saira.go.th