เกษตรกร ลดพื้นที่ทำนา หันปลูกกล้วยน้ำว้า สร้างรายได้เดือนละหลักหมื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสิทธิ์ ทัตภิรมณ์ อายุ 72 ปี เกษตรกร หมู่ 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด เกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพลดพื้นที่ทำนา โดยบุกเบิกปลูกกล้วยน้ำว้า 400 ต้น มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละนับหมื่นบาทจากกล้วยน้ำว้า นายประสิทธิ์กล่าวว่า ช่วงเริ่มต้นได้ดำเนินการยกร่องนาจำนวน 25 ไร่ โดยใช้เงินในการลงทุนประมาณ 140,000 บาท จากนั้นก็นำหน่อกล้วยประมาณ 400 ต้นปลูกในพื้นที่ยกร่อง ตลอก 4-5 ปี ที่ผ่านมาสามารถเก็บผลกล้วยน้ำว้าขายได้อย่างต่อเนื่อง จำหน่ายผลผลิตรายสัปดาห์ เนื่องจากปัจจุบันกล้วยน้ำว้ามีราคาดี ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเกี่ยวผลผลิตได้นานปี ทั้งนี้ ผลผลิตจะมากสุด ช่วง 2-3 ปีแรก โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลได้ถึงครั้งละ 2 ตันเศษ ซึ่งจะมีพ่อค้าในท้องถิ่นมาซื้อถึงสวน

นายประสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับกล้วยน้ำว้า 1 เครือสามารถให้ผลถึง 15-16 หวี หลังจากปีที่ 4-5 ผลผลิตจะเริ่มลดลงจำนวนหวีต่อเครือจะเหลือประมาณ 8-10 หวี ซึ่งปัจจุบันกล้วยน้ำว้าเป็นที่นิยมบริโภคมากขึ้น จึงทำให้แต่ละเดือนสามารถเลี้ยงชีพได้จากการขาย โดยมีราคาขายส่งอยู่ที่ผลละ 80 สตางค์ เคล็ดลับสำคัญในการปลูกกล้วยน้ำว้าคือต้องมีการควบคุมจำนวนต้นต่อกอให้เหมาะสมเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์เพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์ กล้วยน้ำว้าจึงนับเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรสามารถใช้สร้างรายได้เสริม หรือใช้เป็นรายได้หลักให้กับครัวเรือน