จบ ป.โท หันเอาดีมายึดอาชีพเพาะเห็ด ดูแลง่าย ทำแบบอินทรีย์ รับเงินล้าน

ผลงานการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา นักวิชาการไทยหลายๆ ท่าน บอกว่า เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง หรือนำเอางานวิจัยมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะด้านข้อมูล ความรู้ ที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ หรือตัวของผู้นำไปใช้งานเองก็ตาม ล้วนส่งผลทั้งสิ้น ยิ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรด้วยแล้ว เกษตรกรเองก็ยากที่จะเข้าถึง และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณน้ำผึ้ง กลมกลึง วัย 33 ปี เกษตรกรรุ่นใหม่ ดีกรีบัณฑิตปริญญาโท ที่หันมาเอาดียึดอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเห็ดอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นกิจการเดิมของครอบครัวให้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาได้ ผ่านงานวิจัยที่เธอเลือกทำเป็นวิทยานิพนธ์ เมื่อครั้งเรียนปริญญาโท

1641-150617033419

ปริญญาจากดอกเห็ด

งานวิจัยสู่การพัฒนาการเพาะเห็ด

คุณน้ำผึ้ง เล่าว่า “เรียนจบปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แล้วก็มาต่อปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเลือกทำวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ เนื่องจากการเพาะเห็ดเป็นอาชีพของครอบครัวที่ทำกันมาแต่เดิม จึงเลือกทำงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อหวังจะได้นำเอาความรู้มาปรับใช้งาน ต่อยอดอาชีพให้ครอบครัวได้ต่อไป

โดยเรื่องวิจัยที่ทำชื่อว่า “Domestication and cultivation of wild strains of Pleurotus and Lentinus species”  เป็นงานวิจัยที่ทำให้เข้าใจเรื่องราวของเห็ดชนิดต่างๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย”

ย้อนเล่าถึงอาชีพเพาะเห็ด ซึ่งเป็นกิจการเล็กๆ ที่บ้านของคุณน้ำผึ้ง เธอบอกว่า คุณสำรวย กลมกลึง อายุ 52 ปี ผู้เป็นพี่สาว คือเจ้าของโรงเพาะเห็ด ส่วนตัวเธอนั้นเป็นผู้จัดการ ที่ช่วยกันสร้างรักรวยฟาร์มเห็ดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่เธอเรียนจบปริญญาตรีมาหมาดๆ แล้วก็ตั้งชื่อ รักรวยฟาร์มเห็ด ทำเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2553 เธอตัดสินใจกลับไปเรียนปริญญาโทต่อ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และจึงเกิดเป็นงานวิจัยข้างต้นที่เล่าไป เรียนอยู่ 4 ปี 6 เดือน  จนกระทั่งเรียนจบและได้องค์ความรู้จากการเรียนมาช่วยพัฒนาฟาร์มเห็ดที่ทำต่อให้เกิดการพัฒนาไปได้

p1080316

อีกทั้งคุณน้ำผึ้งยังมีผลงานเขียน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์อีก 2 เรื่องคือ Domestication of wild strain of Pleurotus giganteus ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Sydowia อีกงานคือ Optimal conditions of mycelial growth of three wild edible mushrooms from northern Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร acta biologica szegediensis

ช่วงปี 2554 รักรวยฟาร์มเห็ด ได้รับมาตรฐาน GAP ก่อนจะมาก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในชื่อวิสาหกิจชุมชนรักรวยฟาร์มเห็ด ในช่วงปี 2558 และทำรักรวยเห็ดฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้คนเข้ามาศึกษาและเรียนรู้การทำฟาร์มเห็ดครบวงจรไปสู่การแปรรูปได้ที่นี่

ฟาร์มเห็ดอินทรีย์

ทำง่าย ดูแลไม่ยาก

ปัจจุบันที่รักรวยฟาร์มเห็ด ผลิตทั้งก้อนเห็ดขาย และผลผลิตดอกเห็ดสด อีกทั้งยังต้องการต่อยอดไปสู่การแปรรูปเพื่อส่งออกอีกด้วย

คุณน้ำผึ้ง เล่าว่า “ที่นี่จำหน่ายก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดกระด้าง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนายาหงิ โดยสามารถขายก้อนได้ 200,000 ก้อน ต่อปี เป็นเงิน 1 ล้านบาท แล้วก็จำหน่ายเห็ดสดด้วย โดยเห็ดที่ตลาดมีความนิยมมากคือ เห็ดนางฟ้า ซึ่งส่งขายไปให้แม็คโคร จังหวัดเพชรบูรณ์ สัปดาห์ละ 300-500 กิโลกรัม มูลค่าการขายเห็ดรวมต่อปีอยู่ที่ 800,000-1,200,000 บาท ทำตลาดขายเอง 500,000-600,000 บาท”

15321680_577464819127424_169677357_o

 

ด้านการแปรรูป คุณน้ำผึ้ง บอกว่า การแปรรูปเป็นแผนการพัฒนาในขั้นต่อไป ซึ่งก็ทำการทดลองอยู่ อาทิ กะปิ น้ำปลา เป็นต้น

รักรวยฟาร์มเห็ด ที่นี่ทำฟาร์มเห็ดแบบครบวงจร คือมีการผลิตหัวเชื้อเห็ดเอง ทำก้อนเอง ทำการตลาดและขายเองด้วย ทำให้ลดต้นทุนไปได้เยอะ ส่วนด้านการดูแลฟาร์มเห็ดอินทรีย์ ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก เพราะไม่ต้องใช้สารเคมี หรือความพิเศษอะไรมากไปกว่าการเอาใจใส่ ดูแลในโรงเรือน โดยวิธีการดูแล/รักษา เมื่อเจอโรคหรือแมลง ที่ฟาร์มนี้ใช้เป็นยาสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี และควบคุมดูแลความสะอาดโรงเรือนเป็นหลัก

สำหรับใครที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ รักรวยฟาร์มเห็ด เลขที่ 290 ม.2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 หรือโทรศัพท์ (080) 114-3372, (090) 742-7041