หนึ่งไร่สร้างเงินแสนได้จริง เกษตรกร จ.ร้อยเอ็ดปลูกพืชระบบชิดแบบเกื้อกูล คุ้มค่าทุกตารางนิ้ว!

วันนี้ ผมแวะเยี่ยมคุณคงศักดิ์ นาคคุ้ม บ้านเลขที่ 260 หมู่ 5 บ้านนิคม ต.นิเวศ อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด

คุณคงศักดิ์ จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างโยธาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ แต่มาประสบความสำเร็จในอาชีพภาคการเกษตร ภูมิลำเนาเดิม  บ้านเลขที่ 547 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

เขาให้การต้อนรับด้วยดีพร้อม ภริยาที่สวนหลังบ้าน ติดกับเรือนเพาะชำ  มีพันธุ์พืชนานาชนิด เช่น ฝรั่งพันธุ์กิมจู ไผ่พันธุ์หม่าจู หม่อนกินผล กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กล้วยหอมทอง ชะอม เป็นการดูแลรักษาแบบเกื้อกูลระหว่าง “พี่ใหญ่กับน้องเล็ก” ถุงกล้วยเพาะชำ วางใต้ต้นกล้วยขนาดใหญ่ ไผ่หม่าจูเพาะชำแบบฝังถุงให้ปากถุงอยู่ระดับดิน ให้น้ำมีความชื้นพอเหมาะ ชะอมชำถุงใหญ่ 1-2 ต้นวางหน้าบ้าน สามารถรับประทานได้ทั้งครัวเรือน

คุณคงศักดิ์ นำมันเทศพันธุ์โอกินาว่า มันเทศญี่ปุ่น สีม่วงที่นึ่งสุกแล้ว มาผ่าออกให้รับประทาน สีม่วงมีสารอาหารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ ผมรีบคว้ามารับประมาน เผื่อว่าความแก่จะได้ลดลง

ท่านคงศักดิ์ บอกว่า ใจเย็นๆ ครับ ที่นี่จำหน่ายสายพันธุ์ มัดละ 100 ต้น 500 บาท วิธีการปลูกง่ายมาก ยกร่องขนาด กว้าง 70-80 ซ.ม.เป็นหลังเต่าความยาวตามแปลง นำเถาพันธุ์มันเทศโอกินาว่า ที่เกิดรากวางเรียงเอาดินกลบช่วงกลาง เถามันเทศความยาวประมาณ 1 ศอก คลุมด้วยฟางข้าว ขณะเตรียมดินใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือ 13-21-21 ประมาณ 100 ก.ก./ไร่ ใน 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธุ์มันเทศโอกินาว่า 12,000 เถา คำนวณง่ายๆเถาละ 1 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 1,200 ก.ก./ไร่ แต่ความเป็นจริงได้ 3-4 พันกิโลกรัม

คุญคงศักดิ์ นำเดินไปชมต้นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง ระยะปลูก 2×2 เมตร จำนวน 400 ต้น ในแปลงเดียวกันกับการปลูก มันเทศโอกินาว่า 4 เดือนเก็บมันเทศขาย อีก 4 เดือนต่อมา ตัดกล้วยขาย400 เครือ  ขายหน่อกล้วย 35 บาท / หน่อ 3 หน่อ 100 บาท แซมด้วย ฝรั่งพันธุ์กิมจู อีก 600 ต้น 7 เดือน เก็บผลผลิตขาย 30 บาท/ก.ก. ต้นละ 1 ก.ก.ในชุดแรก และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 ก.ก./ต้น

ในขณะเดียวกัน ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 25-30 ต้น ในแปลงเดียวกัน มันเทศพันธุ์ญี่ปุ่น เก็บขาย 4 เดือน เก็บต่อไปอีก 3-4 ปี กล้วย 9 เดือน ตัดเครือขาย ขายหน่อ ตัดเครือ 2-3 รุ่น อ้อพืชเสริมอีกอย่างคือ มะละกอ สุดท้าย อีก4-5 ปี มะพร้าวเจริญเติบโต เป็นพืชหลัก รวมพื้นที่ดิน 4-5 ปี เกิดรายได้ตลอดอย่างเกื้อกูล เกษตรกรทำงานในร่มใต้ในกล้วย ปลูกไผ่รอบสวนเป็นไม้บังลม และทำเป็นไม้กันโยก หลักปักค้ำยันฝรั่ง

เมืองไทย 4.0 ใช้เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมใหม่ เกษตรกรทำได้ เราทำได้ งานง่ายเพื่อการลดต้นทุน ผ่านเมืองร้อยเอ็ด- อำเภอธวัชบุรี โทร.081-9272541ตรงข้ามสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลัง อบต.นิเวศน์ ถนนแจ้งสนิท

คุณคงศักดิ์ บอกว่า ขณะนี้ มีพันธุ์กล้วยน้ำว้า มะลิอ่อง 1 พันต้น หอมทอง 1 พันต้น ชะอม 1 พันต้น ฝรั่งกิจู  หม่อนรับประทานผล พันธุ์แท้ๆครับ ที่นี่ คุณศักดิ์ หรือป๋าต้อย นาคคุ้ม เมืองไทย 4.0 แวะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับ