ปลื้ม “SMEs Go Online” ทะลุเป้า ยอดขายพุ่ง 200 ล้านบาท

คุณสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs หรือ “SMEs Go Online ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สินค้าและบริการขึ้นขายบนเว็บไซต์ชั้นนำ

ซึ่งตลอดโครงการมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 68,000 ราย มีสินค้าและบริการ 110,000 รายการที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำขึ้นขายออนไลน์ไปแล้วกว่า 82,500 รายการ โดยสินค้าขายดี ได้แก่ ของตกแต่งบ้าน แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แชมพู ครีมอาบน้ำ เครื่องสำอาง สร้างยอดขายรวมกว่า 200 ล้านบาทแล้วในขณะนี้

คุณสุทธิกานต์ มาสำราญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงลูกค้าให้แก่ SMEs เพราะสามารถขายสินค้าหรือบริการได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การจัดตั้งร้านค้า การจัดตกแต่งสถานที่ การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ส่วนในแง่ของผู้บริโภคก็จะได้มีทางเลือกในการเลือกสินค้าในราคาเหมาะสม มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย และยังช่วยสร้างมูลค่าและปริมาณทางการค้า เมื่อเกิดยอดขายก็จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง มทร. ธัญบุรีได้จัดอบรมในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก สุโขทัย สุพรรณบุรี และเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 2,300 ราย และกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโดยช่างภาพอาชีพที่ลงพื้นที่ไปถ่ายสินค้าอีกกว่า 10 จังหวัด พร้อมทั้งจะมีการอบรมแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการในวงกว้างราว 22,000 รายได้เข้าถึงความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย สามารถนำสินค้ากว่า 25,000 รายการ ขึ้นไปขายใน e marketplace ได้แก่ thailandmall,  11 steeet, smesiam, Lazada, weloveshoping, Buzzesbee, Tarad.com, Pinsouq โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เป็นสัดส่วนสำคัญ

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์กับ สสว. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ ตั้งแต่พัฒนาภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ สร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้า สร้างโปรโมชั่นเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ จัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ ตอบข้อซักถามลูกค้าและบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้

รองอธิการ มรภ.สวนสุนันทา เผยอีกว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของ มรภ. สวนสุนันทา สามารถนำสินค้ากว่า 25,600 รายการ จากผู้ประกอบการ 1,280 ราย ขึ้นไปขายใน e marketplace ต่างๆ ได้แก่ Lnwmall, Shopee, 11 steeet, smesiam, thailandmall , Lazada, weloveshoping, Buzzesbee โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  อาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญของชำร่วย  แฟชั่นสตรีและบุรุษ เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน อุปกรณ์แต่งรถ เป็นต้น