วันหยุด 2567 วันหยุดข้าราชการ วางแผนพักผ่อน

วันหยุด 2567 วันหยุดข้าราชการ วางแผนพักผ่อน

ปีนี้กำลังจะหมดไป ปีหน้าจะมาใหม่เร็วๆ นี้ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเริ่มวางแผน และค้นหาวันหยุดยาวของปี 2567 เพื่อเตรียมตัวพักผ่อนยาวๆ วันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้รวบรวมถึงช่วงเวลาของวันหยุดประจำปี 2567 มาไว้ให้แล้วดังนี้

เดือนมกราคม

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเคาะเลื่อนวันหยุดชดเชยปีใหม่ขยับขึ้นมาเป็นช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 โดยจะไม่หยุดในวันที่ 2 มกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ : ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์)

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน : ชดเชยวันจักรี (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 เมษายน : ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน)

เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม : ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม : ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม : ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม)

เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม : ชดเชยวัน​นวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

หมายเหตุ

วันหยุดต่างๆ อิงจากปฏิทินปี 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากภาครัฐ