ไขปริศนาผลงานรางวัลนวัตกรรม”ไข่ออกแบบได้”

เรียบร้อยไปแล้วสำหรับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (NanoThailand 2016) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา จัดโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ภายใต้กรอบแนวคิด “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88

ในงานนี้ทางศูนย์นาโนเทค ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ) ประจำปี 2559  มาร่วมโชว์ผลงานในการประชุมนานาชาติครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของบริษัทคลีน กรีนเทค จำกัด

สำหรับนวัตกรรมการออกแบบไข่ไก่ ให้มีโภชนาการและคุณภาพตามต้องการนี้  โดยศูนย์นาโนเทค ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นที่มีสมบัติละลายน้ำได้ดี ที่มีผลต่อความสมบูรณ์และค่าความสดของไข่ไก่ ซึ่งสารสกัดนี้จะใช้ผสมลงในน้ำดื่มในการเลี้ยงไก่ เมื่อแม่ไก่ได้กินเข้าไป จะทำให้แม่ไก่สุขภาพดี ส่งผลให้ไข่ไก่ที่ออกมามีคุณภาพดีและยังสามารถออกแบบและเสริมธาตุอาหารในไข่ไก่ได้ตามต้องการ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำรับอิมัลชั่นชนิดเกิดเองของน้ำมันโหระพาและน้ำมันออริกาโน่ (Self-emulsifying delivery system of sweet basil and oregano oil)

นอกจากนี้ทางศูนย์นาโนเทคยังมีการนำบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย ของ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (National Advanced Nano-characterization Center- NANC) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่มีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนทั้งในส่วนที่ผลิตเองในประเทศและผลิตภัณฑ์นาโนที่นำเข้าจากต่างประเทศ