ลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ งานวิจัยเด่นโอกาสทำเงินก้อนโต

เป็นอีกงานที่บรรดาผู้ประกอบการหน้าใหม่และหน้าเก่าและผู้สนใจทำธุรกิจไม่ควรพลาด นั่นคือ งาน Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา” ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายนนี้  จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งานนี้ทางสวทช.ป่าวประกาศว่าผู้ร่วมงานจะได้พบกับตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่พร้อมให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่ายได้ ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การเกษตรและประมง วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง และการแพทย์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี! ได้ที่ https://www.thailandtechshow.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000

45_2

สำหรับงานวิจัยที่น่าสนใจอาทิสบู่สมุนไพรมะม่วงขมิ้นของผศ. รักฤดี สารธิมา และ ผศ. ศรัณยู คำเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลิตภัณฑ์นี้ผู้วิจัยค้นพบว่า มะม่วงนอกจากจะมีสรรพคุณทางยา ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ดี มีศักยภาพสูงที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลสุขภาพผิว เช่น สบู่ เป็นต้น ซึ่งสบู่สมุนไพรในท้องตลาดนั้นมีอยู่หลากหลายชนิด บางชนิดผสมสมุนไพรเพียงชนิดเดียว เช่น สบู่มะขาม สบู่เปลือกมังคุด หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีทั้งสบู่ที่เตรียมจากน้ำมันและด่าง และที่ใช้กลีเซอรีนเป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรอีกด้วย

ในปัจจุบันสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะม่วงยังไม่มีการผลิตมาก่อน การผลิตสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะม่วง ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆที่มีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณ เช่น ขมิ้นชัน ไพล เป็นต้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและมีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณ สรรพคุณเฉพาะตัวของสมุนไพรไทยและส่วนประกอบธรรมชาติอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงในประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรของไทย ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆจึงยังเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศที่มีต้นทุนทางวัตถุดิบสมุนไพรสูงกว่า

ทั้งนี้จากสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีของสารสกัดมะม่วงและสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณของสมุนไพรอื่นๆ เช่น ขมิ้น ไพล น้ำผึ้ง เป็นต้น ทำให้ได้เป็นสบู่สมุนไพรที่สามารถชำระล้างสิ่งสกปรก ป้องกันเชื้อโรคทางผิวหนังและช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทย

งานวิจัยเรื่องมะม่วงอีกงานคือ สารเคลือบผิวมะม่วงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวของนางสาวโสรญา รอดประเสริฐ  สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

229_3

สารเคลือบผิวมะม่วงที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบจากสถาบันกลางและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แล้วว่าไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่มีผลต่อสุขภาพแม้รับประทานทั้งเปลือก เพราะสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติทั้งหมด และนอกจากเคลือบเพื่อความสวยงาม ยืดอายุ ชะลอการสุก ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ค่าความหวานและค่าความเป็นกรดด่าง ก็ไม่แตกต่างไปจากมะม่วงธรรมดา ที่สำคัญมีราคาถูกกว่าแวกซ์ที่ใช้ในการเคลือบผิวตามวิธีเดิมหลายเท่า

229_4

จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ สามารถยับยั้งเชื้อราคอลเลคโตตริกัม (Colletotrichum gloeosporioides) ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจำพวกที่พบบนมะม่วงได้ดีกว่าสารเคมีต้านเชื้อราคาร์เบนดาซิม ที่ปริมาณสูงสุดตามที่มาตรฐานกำหนดที่ 1,000 ppm  และเมื่อใช้สารเคลือบผิวผลไม้ร่วมกับการเก็บรักษาที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (10 องศาเซลเซียส, 80%RH) จะสามารถยืดอายุมะม่วงให้คงความสดได้นานกว่า 21 วัน

เครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร เป็นงานวิจัยเด่นอีกงานที่น่าสนใจ เป็นของผศ. ดร.วิชิต นางแล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะ  โดยเครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android ที่ผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้นมานี้ จะช่วยให้สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อให้แก่บุคคลทั่วไปได้  เป็นการความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน

349_2

เครื่องดังกล่าวมีการทำงานอยู่ 5 ระดับคือ ระดับเบามาก ระดับเบา ระดับปานกลาง ระดับแรง และระดับแรงมาก โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ ตัวกระตุ้นด้วยแผ่นเจลนำไฟฟ้า และตัวกระตุ้นด้วยลูกประคบ ใช้แอพพลิเคชั่นในการควบคุมและปรับระดับความแรงของเครื่อง

349_3

จุดเด่นของเทคโนโลยี 1) มีหลายระดับให้เลือกในการใช้เครื่องนวด 2) สามารถควบคุมผ่านระบบไร้สายโดยมือถือได้ 3) สามารถใช้กับลูกประคบสมุนไพรและแผ่นเจลนำไฟฟ้าได้

สำหรับนวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ เป็นงานวิจัยอีกเรื่องที่โดดเด่น  และเชื่อว่าหากนำไปต่อยอดทางธุรกิจที่สามารถทำเงินได้ก้อนโตได้อย่างไม่ยากเย็น ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของสสส.ที่ต้องการให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่  เป็นผลงานของรศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

217_2

ลูกอมหญ้าดอกขาว มีลักษณะเป็นเจลลี่สีน้ำตาลเข้ม ซึ่งเป็นสีของน้ำสกัดต้นหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea Less) ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนี้ ก่อนนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาว โดยลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวที่พัฒนาขึ้นมานั้น 1 เม็ด มีน้ำสกัดหญ้าดอกขาว 1.2 กรัม ในน้ำสกัดหญ้าดอกขาวมีสารประกอบทางเคมีคือ เกลือไนเตรต เช่น โปแตสเซียมไนเตรต ที่มีฤทธิ์ทำให้ลิ้นชา ส่งผลทำให้รับรสชาติได้ลดลง ดังนั้น เมื่อสูบบุหรี่จะทำให้ผู้สูบรับรสชาติของสารนิโคตินได้ลดลง ทำให้ลดการสูบบุหรี่ลงได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ มีประสิทธิผลในการช่วยเลิกบุหรี่ได้ ต้นทุนในการผลิตต่ำ ปลอดภัย อาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น เพิ่มความดันโลหิต คลื่นไส้ คอแห้ง ที่สำคัญพกพาสะดวก และใช้ง่าย