ผ้าฝ้ายย้อมสี จ.หนองบัวลำภู คุณภาพชนะเลิศระดับประเทศ สร้างรายได้เข้ากลุ่มเกษตรกรปีละหลายล้าน

ฝ้าย (Cotton) คือ เส้นใยเก่าแก่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการทอผ้ามาแต่สมัยโบราณ โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกให้รู้ว่ามีการปลูกฝ้ายและปั่นฝ้ายเป็นเส้นด้ายมานานแล้ว คือการขุดพบฝ้ายในซากปรักหักพังอายุประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ที่แหล่งโบราณคดีโมฮันโจ ดาโร (Mohenjo daro) บริเวณแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุในเขตประเทศปากีสถานปัจจุบัน

ใยฝ้ายได้มาจากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้นฝ้าย หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ฝ้ายมีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากฝ้ายมีช่องระหว่างเส้นใย จึงเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูร้อน และเมื่อเปียกจะตากแห้งได้เร็ว การใช้ฝ้ายมาใช้งานทำได้โดยนำฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำมาทอเป็นผืนผ้า

ท่านที่เคารพครับ!!! ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกฝ้ายน้อยมาก แต่ที่บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและปลูกฝ้าย แล้วนำเส้นใยจากดอกฝ้ายมาถักทอเป็นผ้าฝ้ายรูปแบบต่างๆ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด จนได้รับความสนใจจากลูกค้าทั่วประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำรายได้เข้าหมู่บ้านปีละหลายล้านบาท

คุณพัชรินทร์ ชัยรัตน์ ประธานกลุ่ม กับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดผ้าขาวม้า ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2561

คุณพัชรินทร์ ชัยรัตน์ อายุ 44 ปี ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน โทร. (081) 592-6185 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่ตนเองยังเด็ก เห็นคุณแม่ทอผ้าขาวม้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหม ขายผืนละ 700 บาท เป็นรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวและส่งลูกเรียนหนังสือ นอกเหนือจากเงินเดือนของคุณพ่อซึ่งรับราชการครูที่เงินเดือนน้อย

ในปี 2552 ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน สมาชิก 35 คน ระยะแรกทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ 2 ตะกรอ ผ้าขาวม้า ผ้าขิตสลับหมี่ (สามกษัตริย์) ต่อมาได้ร่วมคัดสรรกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการคัดสรรระดับ 4 ดาว ปัจจุบันระดับ 5 ดาว คือก้าวไกลสู่สากลได้แล้ว

ปัจจุบัน ได้แปรรูปผ้าทอหลายชนิด เช่น กางเกงใส่ลำลอง เสื้อสตรี เสื้อบุรุษ (คอจีน คอกลม) ทั้งแขนสั้น แขนยาว เน้นผ้าไทยใส่สบายๆ ใส่ได้ทุกวัน นอกจากนี้ ยังได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย เช่น โบผูกผม เชือกมัดผม เบาะรองนั่ง หมอนกอด

ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ (คราม)

การจัดหาวัตถุดิบ ปัจจุบันกลุ่มได้ปลูกฝ้ายเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต เฉพาะตนเอง 15 ไร่ และสมาชิกคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยปลูกฝ้าย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 1. ฝ้ายแพ (ดอกสีขาว) 2. ฝ้ายตุ่ย (ดอกสีน้ำตาล) 3. ฝ้ายเขียว (ดอกสีเขียว)

ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ (คราม)

การย้อมสี ในระยะแรกจะใช้สีเคมี แต่ต่อมาผู้บริโภคต้องการสีธรรมชาติมากขึ้นและไม่เกี่ยงเรื่องราคา ดังนั้น กลุ่มจึงหันมาย้อมด้วยสีธรรมชาติ และมีการปลูกครามเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำสีย้อมจำนวน 3 ไร่

ราคาจำหน่าย

 1. ผ้าถุงมัดหมี่ 4 ตะกรอ ย้อมคราม ขายปลีก 2,800 บาท ส่ง 1,800 บาท
 2. ผ้าขิตสลับหมี่ (ไหมบ้าน) ปลีก 8,500 บาท ส่ง 5,500 บาท
 3. ผ้าขิตสลับหมี่ (ผ้าฝ้าย) ปลีก 3,500 บาท ส่ง 2,500 บาท
 4. กางเกงเล ย้อมคราม ปลีก 1,800 บาท ส่ง 1,000 บาท
 5. ผ้าพันคอ ปลีก 380 บาท ส่ง 200 บาท
 6. ผ้าคลุมไหล่ ปลีก 580 บาท ส่ง 380 บาท
 7. เสื้อบุรุษ 1,500-2,500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของชิ้นงาน
 8. เสื้อสตรี 850 บาท
 9. เดรส 1,800-2,500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของชิ้นงาน

การตลาด

จำหน่ายที่กลุ่มในหมู่บ้าน ออกขายตามงานต่างๆ มีรายได้เดือนละ 200,000-500,000 บาท หรือปีละหลายล้านบาท

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 1. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ของประชารัฐรักสามัคคี (19 สิงหาคม 2560) ประเภทเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ
 2. รางวัลชนะเลิศด้านเกษตร กรณีผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (7 กันยายน 2560)
 3. รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผ้าขาวม้าฝ้าย ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2561 (26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2561) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะเห็นว่ากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน มีการผลิตวัตถุดิบคือฝ้ายด้วยตนเอง นำมาทอด้วยภูมิปัญญา ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดมีคุณภาพ จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหลายรางวัล ด้วยเหตุนี้จึงได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วประเทศ ดังนั้น ท่านใดที่สนใจอยากจะเยี่ยมชม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ คุณพัชรินทร์ ชัยรัตน์  โทร. (081) 592-6185