รู้ไว้ได้เปรียบ! เทคนิค ตั้งราคาขายโดยหลักจิตวิทยา ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

รู้ไว้ได้เปรียบ! เทคนิค ตั้งราคาขายโดยหลักจิตวิทยา ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

ยุคสมัยนี้ ใครๆ ก็หันมาขายของกันมากขึ้น ไม่ว่าจะขายของหารายได้เสริม หรือตกงานมาขายของเลี้ยงชีพ บางคนอยู่รอด บางคนล้มหาย เพราะการแข่งขันสูง ไหนจะนายทุนจากต่างประเทศ หรือคู่แข่งที่ขายตัดราคากันไปมา

เว็บไซต์ DBD มีเทคนิคการตั้งราคาโดยหลักจิตวิทยา เพื่อทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น มีตัวอย่างดังนี้

1. เทคนิคการตั้งราคาเพื่อเปรียบเทียบ (Anchoring) ธุรกิจจะตั้งราคาสินค้าหรือบริการบางอย่างให้โดดเด่นกว่าสินค้าหรือบริการหลัก เช่น ธุรกิจขายที่นอนมูลค่าตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท อาจตั้งราคาที่นอนรุ่นอื่น 20,000 บาท ทำให้ที่นอนราคา 10,000 บาท ดูถูกกว่า ส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อมากกว่า เป็นต้น

2. เทคนิคการตั้งราคาที่คำนวณง่าย การตั้งราคาที่สามารถทำได้ง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณ ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อง่าย เช่น ตั้งราคา 1,000 บาท แทนการตั้งราคา 987 บาท การตั้งราคาแบบคำนวณง่ายนั้น เหมาะสำหรับสินค้าที่ใช้ “อารมณ์” ในการตัดสินใจ เช่น สินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น

3. เทคนิคแยกค่าขนส่งจากราคาหลัก ตามหลักจิตวิทยา ผู้บริโภคจะทำการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับสินค้าของคู่แข่งธุรกิจเดียวกันในตลาดเสมอ ดังนั้น เมื่อธุรกิจแสดงราคาสินค้าที่แยกกับค่าขนส่ง จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าธุรกิจนั้นถูกกว่าคู่แข่งนั่นเอง

4. เทคนิคเสนอการชำระเงินแบบเป็นงวด สินค้าที่มีราคาสูงทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อยากขึ้น ดังนั้น การเสนอการจ่ายแบบเป็นงวดจะได้ผลดีกว่า เช่น เครื่องออกกำลังกายราคา 30,000 บาท แต่ติดราคาผ่อน 3,000 บาท 10 เดือน ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า สินค้าราคาถูกกว่าราคาจริง

5. เทคนิคใช้ตัวหนังสือเล็กๆ เข้าไว้ ตามหลักจิตวิทยา ขนาดตัวหนังสือมีส่วนในการคิดวิเคราะห์ราคาสินค้าของผู้ซื้อ โดยตัวหนังสือขนาดเล็กจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า สินค้าหรือบริการนั้นๆ ราคาไม่แพง