5 อาชีพ คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ไม่ต้องกลัวตกงาน

5 อาชีพ คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ไม่ต้องกลัวตกงาน

จากกรณี “กวาง เดียร์ลอง” ตัดสินใจย้ายประเทศ เริ่มชีวิตใหม่ที่เนเธอร์แลนด์ เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสัญชาติใหม่ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้ทำการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ในด้านเศรษฐกิจ ค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงอาชีพที่เป็นที่ต้องการมาให้ศึกษากัน

กวาง เดียร์ลอง
กวาง เดียร์ลอง

เนเธอร์แลนด์ มีเศรษฐกิจที่มั่นคงมาก เป็นประเทศมีประชากรหลากหลาย และมีการศึกษาดี โดยชนกลุ่มน้อยต่างชาติหรือชาติพันธุ์คิดเป็นมากกว่า 24% ของประชากร

ค่าแรงขั้นต่ำ ในเนเธอร์แลนด์ ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้มีอายุเกิน 21 ปี อยู่ที่ 9.72-10.80 ยูโรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ แล้วแต่ประเภทสัญญาว่าจ้าง 36, 38 หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อาชีพเป็นที่ต้องการ ในเนเธอร์แลนด์

1. แรงงานทักษะขั้นสูง เป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแบบพิเศษ สำหรับพนักงานต่างชาติบางคนจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม (การพิจารณาภาษี 30%)

2. วิศวกร ผู้มีความสามารถทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ด้านการเงิน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด

3. ผู้เชี่ยวชาญและผู้สำเร็จการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ

อาชีพผู้ช่วยพยาบาล
อาชีพผู้ช่วยพยาบาล
4. อาชีพผู้ช่วยพยาบาล
5. อาชีพหมอนวด