ฎีกาชาวบ้าน : “บัตรเครดิต” มีอายุความกี่ปี? (ชมคลิป)

ตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 193/34(7)  ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะออกทดรองเงินไปก่อน ให้มีกำหนดอายุความ 2 ปี

ซึ่งการใช้บัตรเครดิตก็เป็นกรณีที่ สถาบันการเงิน ได้ออกทดรองเงินไปก่อนให้กับลูกหนี้บัตรเครดิต จึงมีอายุความ 2 ปี  นับจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ (ในใบแจ้งหนี้)

เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5384/2551 “หนี้จากการใช้บัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ หรือหนี้จากการถอนเงินสด ล้วนเป็นหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตด้วยกัน จึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7) ไม่อาจแยกบังคับนับอายุความแตกต่างกันได้”

นอกจากนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกาที่  2456/2551 และ 8051/2551    มาในแนวทางเดียวกันที่ว่าหนี้จากการใช้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่หนี้ขาดอายุความแล้ว และ  ข้อต่อสู้เรื่องขาดอายุความ เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ หรือจำเลย ต้องยกขึ้นมาต่อสู้โจทก์หรือเจ้าหนี้ เนื่องจากศาลไม่อาจนำขึ้นมาพิจารณาเองได้

ดังนั้น หากลูกหนี้บัตรเครดิตรายใด ถูกฟ้องให้ชำระหนี้บัตรเครดิต และได้รับหมายศาล จึงมีข้อแนะนำว่าต้องไปศาล และยื่นคำให้การว่า หนี้ขาดอายุความแล้วเพราะหากไม่ไปศาล ก็จะถูกพิพากษาให้ชำระหนี้  จนถึงขั้นบังคับคดี นอกจากนี้ การไปศาล ยังอาจเจรจากับเจ้าหนี้ขอลดค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆลงได้อีก

 

บทความก่อนหน้านี้“Cookit Delivery” เจ้าแรกในไทย ส่งอาหารพร้อมทำ (ทาน) ถึงหน้าบ้าน
บทความถัดไปสาววัย 27 ปีเร่งทำน้ำหนักในถึง 444 กก.เพื่อเป็นผู้หญิงที่อ้วนที่สุดในโลก