ส่อง 10 ประเทศ ที่มีค่าแรงเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ไม่มีประเทศไทย ใครๆ ก็อยากไปทำงาน

ส่อง 10 ประเทศ ที่มีค่าแรงเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ไม่มีประเทศไทย ใครๆ ก็อยากไปทำงาน มาเช็กกัน

กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก สำหรับ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ในไทย ที่หากย้อนกลับไปดู การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และยุคข้าวยากหมากแพง จนนำมาสู่ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และการเปรียบเทียบค่าแรงกับประเทศอื่นๆ และการมองช่องทางโอกาสในการทำงาน

วันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ชวนส่องค่าแรง 10 ประเทศ ที่มีค่าแรงสูงสุดในโลก ในปี 2023 ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมโดยธนาคารโลก (World Bank) มีประเทศไหนบ้าง ได้เงินเดือนดี จนใครๆ ก็อยากไปทำงานมาดูกัน

อันดับ 1 ประเทศลักเซมเบิร์ก เงินเดือนเฉลี่ย 191,101 บาท

อันดับ 2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เงินเดือนเฉลี่ย 179,334 บาท

อันดับ 3 ประเทศนอร์เวย์ เงินเดือนเฉลี่ย 150,646 บาท

อันดับ 4 ประเทศสหรัฐอเมริกา เงินเดือนเฉลี่ย 149,943 บาท

อันดับ 5 ประเทศเดนมาร์ก เงินเดือนเฉลี่ย 148,079 บาท

อันดับ 6 ประเทศไอซ์แลนด์ เงินเดือนเฉลี่ย 124,701 บาท

อันดับ 7 ประเทศสวีเดน เงินเดือนเฉลี่ย 125,265 บาท

อันดับ 8 ประเทศเนเธอร์แลนด์ เงินเดือนเฉลี่ย 118,922 บาท

อันดับ 9 ประเทศสิงคโปร์ เงินเดือนเฉลี่ย 118,228 บาท

อันดับ 10 ประเทศไอร์แลนด์ เงินเดือนเฉลี่ย 116,591 บาท