รวมแหล่งเรียนฟรี Business Model สอนวางแผนธุรกิจที่ SMEs ควรรู้

รวมแหล่งเรียนฟรี Business Model สอนวางแผนธุรกิจที่ SMEs ควรรู้

แม้จะเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆ ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความรู้ เพราะว่าจะสามารถพากิจการให้รุ่งเรืองได้ ต้องใช้ทั้งพลังกาย พลังใจ รวมถึงเวลาที่มีทุ่มตัวลงไปสุดแรงกับธุรกิจของเรา และบ่อยครั้งก็อาจก้าวพลาดเกือบพาธุรกิจหายไปได้ 

วันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ จะพามาทำความรู้จัก Business Model หรือโมเดลในการทำธุรกิจ ตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจและแบรนด์ของเหล่า SMEs แข็งแกร่ง และสามารถอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืน

Business Model หรือโมเดลในการทำธุรกิจ เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจเราว่าจะมีทิศทาง และรูปแบบอย่างไรต่อตัวแบรนด์ ซึ่งการที่เราจะรู้ภาพรวมได้ ต้องอาศัย Business Model Canvas หรือ BMC ตัวช่วยที่ทำให้เราเห็นภาพรวมภายในกระดาษแผ่นเดียวในหลายๆ มิติ

สำหรับผู้ที่คิดค้นแนวคิด BMC นี้คือ “Alexander Osterwalder” (อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์) นักคิดด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อดัง Business Model Generation และ Value Proposition Design 

ตัว Business Model Canvas นี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจตอบคำถามสำคัญของธุรกิจ 4 เรื่อง

 1. WHO = ทำสินค้าหรือบริการให้ใคร
 2. WHAT = ทำอะไร
 3. HOW = ทำอย่างไร
 4. MONEY = ทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่

การตอบคำถาม 4 เรื่องหลักนี้ จะแบ่งย่อยออกเป็น 9 องค์ประกอบสำคัญอยู่ในกระดาษแผ่นเดียว ดังต่อไปนี้ 

 1. ลูกค้าคือใคร (Customer Segments) การทำธุรกิจต้องระบุให้ได้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย ระบุให้ชัดเจน ยิ่งลึกยิ่งดี เพราะจะได้นำเสนอคุณค่าของสินค้าได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สุด
 2. คุณค่าของสินค้าหรือบริการคืออะไร (Value Proposition) ต้องมั่นใจและหาให้ได้ว่าคุณค่าของสินค้าบริการ ที่ส่งมอบให้ลูกค้า ตอบโจทย์ความต้องการ หรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
 3. ขายผ่านช่องทางไหน (Channels) ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าช่องทางการสื่อสาร และช่องทางการส่งมอบสินค้า ช่องทางแบบไหนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร (Customer Relationships) วิธีในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร ให้เกิดการใช้บริการต่อเนื่อง รวมถึงบอกต่อ
 5. มีโครงสร้างรายได้อย่างไร (Revenue Streams) โมเดลรายได้ของธุรกิจสตาร์ตอัป มีหลากหลายรูปแบบ จึงต้องมองให้ออกว่าเราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีการใด เช่น จากส่วนแบ่งจากค่าสินค้าบริการ จากค่าสมาชิก หรือจากค่าโฆษณา เป็นต้น
 6. ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร (Key Resources) เงินลงทุน เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทมี KR ที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อการทำธุรกิจหรือไม่
 7. กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจคืออะไร (Key Activities) คือการมองว่างานหลักของธุรกิจคืออะไร เทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร จะสามารถสร้างกิจกรรม หรือ Solutions ใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้าง
 8. คู่ค้าคือใคร (Key Partners) หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใครได้บ้าง ที่จะมาช่วยส่งเสริม หรือเติมเต็มให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
 9. ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร (Cost Structure) คือค่าใช้จ่ายทั้งรายจ่ายคงที่และไม่คงที่ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด เมื่อนำรายจ่ายเหล่านี้ไปลบกับรายได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับกลับมา

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในองค์ประกอบย่อย 9 ข้อนี้ ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเยอะว่าเราจะสามารถนับมาปรับใช้ คือคิดเผื่อต่อยอดธุรกิจให้กว้าง และรอบคอบมากยิ่งขึ้น

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่ายังไม่เข้าใจหรือไม่สามารถเริ่มวางแผนธุรกิจได้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ขอเป็นตัวช่วยในการหาพื้นที่เรียนออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BMC เพื่อให้ SMEs อย่างเราต่อยอดได้ง่ายยิ่งขึ้น

แหล่งเรียนออนไลน์ฟรี

SET

NEO ACADEMY

DataRockie

Strategyzer