อยากทำธุรกิจต้องรู้! แบรนดิ้ง สำคัญอย่างไร ต่อ ร้านค้าออนไลน์ 

อยากทำธุรกิจต้องรู้! แบรนดิ้ง สำคัญอย่างไร ต่อ ร้านค้าออนไลน์ 

การสร้างแบรนด์ หรือ แบรนดิ้ง ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะกับร้านค้าออนไลน์ ที่มีคู่แข่งและสินค้าคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่เพียงการตั้งชื่อหรือผลิตโลโก้เท่านั้น แต่หมายรวมถึงประสบการณ์องค์รวมที่ผู้บริโภคสัมผัสในทุกๆ ช่องทาง ทุกๆ โอกาสที่ผู้บริโภคจะเจอกับเรา

เอกสารของ DBD ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า การสร้างแบรนด์ คือการสร้างคุณค่าระยะยาวมากกว่าการสร้างรายได้ในระยะสั้น ดังนั้นแล้ว การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เรื่องของการสื่อสารทางการตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรหยั่งรากลึกไปถึงหัวใจของธุรกิจ อยู่ในปรัชญาความเชื่อขององค์กร ที่จะส่งผลต่อไปถึงพนักงานทุกคนที่ทำงานเพื่อลูกค้า และจะส่งผลต่อกลยุทธ์และทุกๆ กิจกรรมที่แบรนด์ทำ

ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ มีอะไรบ้าง?

  • เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ผ่านความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะสะท้อนมาในราคาส่วนต่าง ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายที่สูงขึ้น
  • เป็นการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งจะสะท้อนมาเป็นความโดดเด่นที่ผู้บริโภคมักจะจดจำได้อยู่เสมอ หรือนึกถึงเมื่อมีความต้องการสินค้าหรือบริการ หรือทำให้เกิดการกล่าวถึงได้โดยง่าย
  • สร้างการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค ทำให้สินค้าและบริการใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิต
  • สร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำได้ง่าย เมื่อประสบการณ์ที่ได้รับตรงกับคุณค่าของแบรนด์ที่มอบให้
  • การต่อยอดแบรนด์ไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดรายได้มากขึ้น เช่น การต่อยอดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ การแตกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขายให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์ เป็นการกำหนดอัตลักษณ์เพื่อสร้างตัวตนให้กับสินค้าหรือบริการของเรา เป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจเป็นไปอย่างที่ต้องการและมีมาตรฐาน ซึ่งแบรนด์จะเป็นตัวกำหนดกะเกณฑ์ทุกๆ กิจกรรมที่นำเสนอไปให้ผู้บริโภค รวมถึงการออกแบบช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกัน เพื่อที่จะได้ประสบการณ์ไปในทางเดียวกันนั่นเอง