ผู้เชี่ยวชาญ สจล. เผย 4 วิธี เลือกอาหารกระป๋องให้ปลอดภัยไร้กังวล จากโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญ สจล. เผย 4 วิธี เลือกอาหารกระป๋องให้ปลอดภัยไร้กังวล จากโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ หลายคนหันมาปรุงอาหารทานเองและบริโภคอาหารกระป๋องกันมากขึ้น เพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้ไม่ต้องออกไปซื้ออาหารข้างนอกเพื่อเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการหมัก และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ในอาหาร สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการบริโภคอาหารกระป๋องที่ถูกหลักอนามัยด้วยวิธีง่ายๆ ได้แก่

  • เลือกภาชนะปิดสนิทที่อยู่ในสภาพดี เช่น กระป๋องไม่มีรอยบุบ หรืองัดแงะ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปลอดภัย
  • ล้างภาชนะกระป๋องหรือถุงเมื่อซื้อมาก่อนเก็บเข้าที่ และล้างอีกครั้งก่อนเปิดบริโภค เพื่อป้องกันเชื้อที่อาจปนเปื้อนมาจากการสัมผัสจากการหยิบจับของคน หรือจากชั้นวางจำหน่ายสินค้า

  • นำอาหารกระป๋องไปอุ่นในกระทะหรือไมโครเวฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรสชาติที่ดีขึ้น หลักการง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถบริโภคอาหารกระป๋องที่มีความปลอดภัย ไร้เชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนสามารถมั่นใจได้
  • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หมั่นล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งก่อนทำอาหาร สัมผัสอาหาร หรือภาชนะอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่มือของตนเอง

เพียงเท่านี้ ประชาชนก็สามารถมั่นใจได้ว่าอาหารกระป๋องมีความปลอดภัยในการซื้อไปบริโภคระดับหนึ่ง