เกษตรกรเฮ! แม็คโครปูพรมรับซื้อผลไม้สู้ภัยโควิด

ชาวสวนผลไม้ภาคใต้ “ยิ้มออก” ส่งผลผลิตให้แม็คโคร ทำให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้าในช่วยภาวะล้นตลาด จากวิกฤตโควิด-19 จนมีรายได้หมุนเวียนและผ่านวิกฤตไปได้

กลุ่มเกษตรกรบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็น 1 ในกลุ่มเกษตรกรที่ส่งผลไม้ให้กับแม็คโคร โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร “พี่ตู่ สุขสันต์ ภู่วัฒนา” ผู้จัดการสหกรณ์ เล่าให้เราฟังว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก เงาะ มังคุด ทุเรียน ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะผลไม้ล้นตลาดจนราคาตกต่ำ โชคดีที่แม็คโครเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษกรตรมีรายได้หมุนเวียน สามารถอยู่รอดในสภาวะแบบนี้ได้

“พี่ตู่” ยังเล่าอีกว่า กว่า 15 ปีแล้ว ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสารได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานแม็คโคร ตั้งแต่ที่นี่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง เกษตรกรยังเข้าไม่ถึงช่องทางการจำหน่าย แม็คโครเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาส่งเสริมให้เริ่มทดลองส่งขายผลไม้ในภาคใต้ จนมีเงินทุนรวบรวมผลไม้ ช่วยเหลือแม้กระทั่งอุปกรณ์ ตระกร้าใส่ผลไม้ นอกจากนี้ทางแม็คโครยังเข้ามาส่งเสริมด้านการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กระบวนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ สอนให้รู้จักการทำแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ จนทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีเพื่อนคู่คิดที่ดีอย่างแม็คโครเข้ามาให้ความช่วยเหลือตลอด 15 ปี

แม็คโครเปรียบเหมือนเป็นศูนย์กลางด้านอาหาร โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร การส่งเสริม และพัฒนาผลผลิตจากเกษตรกรไทยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  นโยบาย “แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย”  จึงเป็นนโยบายที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างการกระจายรายได้ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ในระยะยาวให้กับประเทศไทย