มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผนึกกำลังกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  ยกทัพสินค้าของดี เกรดพรีเมี่ยม สู่เมืองหลวง ใน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์” สร้างโอกาสทางการตลาด และเผยแพร่สินค้าประชารัฐ สู่สายตาชาวไทยและต่างชาติ

เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากการจัดงาน  “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561

 

ภายในงานจะได้ ช็อป ชม ชิม แชะ แชร์ โดยจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และสินค้าประชารัฐ มีการจัดแสดงสินค้าประชารัฐของดี เกรดพรีเมี่ยม อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่  ไก่ย่างเขาสวนกวาง ข้าวทุ่งกุลาร้อยเอ็ด กว่า 80 ร้านค้า สร้างโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ และเผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสู่สายตาชาวไทยและต่างชาติ

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าให้มีความเข้มแข็ง มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการตลาด เพื่อนำสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้ประกอบการรากหญ้า

 

ทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมความเป็นที่สุดจากสมาชิกเครือข่ายกลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่าย SME นำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยในงานนี้ นอกจากนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์แล้ว  ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน ในรูปแบบของประชารัฐ

รวมถึง มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน การแสดงโชว์ผ้าไหมระดับพรีเมี่ยม ของ 4 จังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย แล้วพบกันในวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561  ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพมหานคร