ไปรษณีย์ไทย หนุนผู้ประกอบการ e-Commerce

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) หนุนผู้ประกอบการ e-Commerce ให้สามารถค้าขายทางออนไลน์ได้สะดวก เปิดตัวบริการ “พร้อมโพสต์” (Prompt Post) บริการฝากส่งล่วงหน้า บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) และนวัตกรรมการบริการอื่นๆ อีกมากมาย ที่ไปรษณีย์ไทยคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 อีกทั้งภายในงานจะได้พบตัวอย่างผู้ประกอบการ e-Commerce ที่ประสบความสำเร็จที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำการตลาดออนไลน์ และการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ไทยให้ประสบความสำเร็จ

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a-1

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย “ไปรษณีย์ไทยร่วมคิด…เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ Your Digital Life Partner  ในฐานะสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ Universal Postal Union หรือ UPU ซึ่งเป็นเครือข่ายของการไปรษณีย์ทั่วโลกในการให้บริการรับส่งข่าวสารและสิ่งของสู่ประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศ ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยในงานดังกล่าวได้จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ e-commerce ให้สามารถค้าขายทางออนไลน์ได้สะดวกขึ้น

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นายมานพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่นพร้อมโพสต์ (Prompt Post) แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการช่วยจัดการระบบฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ล่วงหน้าให้กับผู้ขายสินค้า ทั้งระบบพิมพ์จ่าหน้า ระบบเตรียมการฝากส่ง ระบบแจ้งเตือนสถานะฝากส่งให้กับผู้ขายและผู้ซื้อแบบอัตโนมัติ และเพิ่มความสะดวกกับบริการกล่องพร้อมส่ง ในราคาเหมาจ่าย ไม่ต้องชั่งน้ำหนักฝากส่งได้ทันที พร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวยังมีการจัดแสดงและเปิดให้นวัตกรรมการนำจ่ายผ่านตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนรุ่นใหม่ที่ไม่อยู่บ้านในช่วงเวลานำจ่าย พร้อมเตรียมเพิ่มจุดตั้งตู้รับไปรษณียภัณฑ์ดังกล่าวในชุมชนเมืองให้มากขึ้น พร้อมเปิดให้ทดลองใช้บริการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์ (Advertising mail) เว็บไซต์สำหรับออกแบบและจัดส่งใบปลิวถึงลูกค้าตามพื้นที่เป้าหมายด้วยแม่นยำ คุ้มค่าและตอบโจทย์ทางธุรกิจ รวมไปถึงบริการจุดฝาก-ส่งพิเศษของร้านค้าออนไลน์ (Dropoff) สำหรับผู้ประกอบการ e-Commerce รายใหญ่