เส้นทางเศรษฐี I ข้าวมันไก่เคาะโต๊ะ ขาย 10 บาทยังกำไร!