เส้นทางเศรษฐี I จากรถเข็นข้างทางสู่ภัตตาคารซีฟู๊ด “เจ๊ไข่ ซีฟู๊ด”