MMP Corp. ต้านภัยฝุ่น-บรรเทาร้อน มอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ 2,300 เครื่อง

MMP Corp. ต้านภัยฝุ่น-บรรเทาร้อน มอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ 2,300 เครื่อง สานต่อโครงการ ‘เอ็มเอ็มพี พร้อม’

เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าโครงการ ‘เอ็มเอ็มพี พร้อม’ ปี 66 มอบพัดลมไอเย็น เอ็มคูล            2,300 เครื่อง กระจายสู่หน่วยงานรัฐ-เอกชนทั่วไทยและพื้นที่ประสบภัยฝุ่นในภาคเหนือ ด้านผู้บริหาร เอนก จงเสถียร เผยพัดลมเอ็มคูลช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและกรองอากาศลดฝุ่นได้มากถึง 40% สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ-เอกชนให้ดียิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์หมอกควัน

คุณเอนก จงเสถียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ ‘เอ็มเอ็มพี พร้อม’ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมมาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้วางแผนส่งมอบพัดลมไอเย็น เอ็มคูล ช่วยต้านภัยฝุ่นรวม 2,300 เครื่อง

เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและสถานการณ์ฝุ่นควัน เบื้องต้นบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในหลายพื้นที่จึงได้ประสานมอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูล รวม 1,000 เครื่องแก่กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี คุณอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการส่งมอบให้แก่โรงเรียน 100 แห่งทั่วประเทศ โรงเรียนละ 10 เครื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและกรองฝุ่นละออง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมกลางแจ้งและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

คุณอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ดูแลโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนหลายพื้นที่ที่ยังต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ

เพื่อความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย ศธ. จะจัดสรรพัดลมไอเย็นที่ได้รับการสนับสนุน ส่งต่อไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ครอบคลุมโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล โรงเรียนในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนี้ พื้นที่ภาคเหนือใน จ.เชียงราย ได้ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็นห่วงประชาชน บริษัทจึงพร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้ โดยมอบพัดลมไอเย็นจำนวน 300 เครื่อง แก่ นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด 20 แห่ง

เพื่อนำไปให้บริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมอบอีก 50 เครื่องแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ทั้งนี้ บริษัทจะเดินหน้าโครงการ ‘เอ็มเอ็มพี พร้อม’ ปี 66 อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูลให้ครบ 2,300 เครื่องตามปณิธานที่วางไว้ โดยพร้อมส่งมอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน

สำหรับคุณสมบัติเด่นของพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ มีระบบ Evaporative Cooling สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ราว 2-4 องศา ที่สำคัญ มีระบบ ION ที่ทำหน้าที่ยิงประจุลบเพื่อป้องกันเชื้อรา แบคทีเรียและฝุ่นละอองในอากาศได้สูงสุดถึง 40% โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยเพียง 0.33 แอมแปร์ หรือเทียบเท่ากับ 30 สตางค์ต่อชั่วโมง ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม https://www.mmpcorp.co.th/m-kool หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานใหญ่ : 02-741-8444