ยกระดับ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สู่ต้นแบบศูนย์รวมสินค้า GI

ท็อปส์ ยกระดับ ‘ตลาดจริงใจ Farmers’ Market’ สู่ต้นแบบศูนย์รวมสินค้า GI จำหน่ายมากที่สุด เสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ด้วยภารกิจการสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศให้มีโอกาสเติบโตและมีรายได้ที่มั่นคง ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ท็อปส์ ผู้ริเริ่มให้การสนับสนุนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของประเทศ

ทั้งการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI การยกระดับมูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผ่านโมเดลตลาดค้าปลีกทางการเกษตรอย่าง “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market” เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ GI เข้าถึงตลาดค้าปลีกชั้นนำ ควบคู่กับการสนับสนุนสินค้า GI คุณภาพสูงของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ ยังได้เตรียมผลักดันตลาดจริงใจ Farmers’ Market นำร่อง 2 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัล บางนา ให้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า GI ที่หลากหลาย ครบครัน และหมุนเวียนมากที่สุดตลอดทั้งปี การันตีคุณภาพความสด รสชาติอร่อย คัดสรรอย่างพิถีพิถันและตั้งใจ พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทุกคน ตอกย้ำผู้นำในธุรกิจฟู้ดรีเทลของเมืองไทยด้วยแนวคิด Every Day DISCOVERY

  • ไทยปลูก ไทยภูมิใจ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สร้างสรรค์มูลค่าสู่สากล

นางศุภลักษณ์ สาลีเกิด เลขาธิการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ เล่าว่า วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 เนื่องด้วยเกษตรกรในพื้นที่ต่างปลูกทุเรียนด้วยตนเองและขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษา ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและราคาตกต่ำ จึงเกิดการรวมกลุ่มภายในชุมชนและไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้กับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ราคาผลผลิตจึงดีขึ้นตามลำดับ

และได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า GI ในปี 2561 ทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น สำหรับจุดเด่นทุเรียนภูเขาไฟ คือ เนื้อทุเรียนมีความแห้ง เนื้อละเอียด และกลิ่นไม่ฉุน โดยมีสโลแกนว่า ทุเรียนภูเขาไฟหวานละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุน จุดเปลี่ยนสำคัญอีกหนึ่งสิ่ง ต้องขอขอบคุณ ท็อปส์ ที่ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเปิดโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร

นางศุภลักษณ์ สาลีเกิด เลขาธิการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ

โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดส่งทุเรียนภูเขาไฟกว่า 4-5 ตัน ให้กับท็อปส์ ทำให้สามารถขยายตลาด และมีการจัดส่งให้กับกลุ่มลูกค้าพรีเมียมของท็อปส์ในสาขาต่างๆ จนต่อยอดมาถึงในปีนี้ที่ท็อปส์รับซื้อตรงผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 15 ตัน นับเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคง สานต่อพันธกิจของกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่มุ่งมั่นต้องการให้คนไทยได้บริโภคของที่ดีมีคุณภาพ

  • สร้างพื้นที่ค้าขายแบบ “จริงใจ” สร้างโอกาสให้ชุมชน

ด้าน นายสุทัศน์ สิริ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงแปลงใหญ่ส่งออกตำบลไทรย้อย จ.พิษณุโลก กล่าวเสริมว่า การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีเอกลักษณ์ที่ผิวสวย รสชาติหวาน เนื้อแน่นเนียนและบ่มไม่เสียง่าย เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ท็อปส์เข้ามาช่วยส่งเสริมและต่อยอดเรื่องการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าเองได้

นายสุทัศน์ สิริ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงแปลงใหญ่ส่งออกตำบลไทรย้อย จ.พิษณุโลก

ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการขายสินค้ามากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง และที่สำคัญ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของจังหวัดต่างๆ ให้ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนในประเทศไทยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้ จะมีการต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพและผลักดันมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นสินค้าไฮไลต์ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

  • มุ่งยกระดับสินค้า GI ไทย เข้าถึงผู้บริโภคผ่านตลาดจริงใจ Farmers’ Market

นอกจากนี้ ท็อปส์ ยังได้ขยายความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเทศกาลผลไม้ GI ฤดูร้อน ยกขบวนสินค้าเกษตรพื้นถิ่นคุณภาพชั้นนำรวม 40 รายการ จัดจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ Farmer’s Market สร้างคอมมูนิตี้สนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้มีพื้นที่หลักในการวางจำหน่ายสินค้าจากชุมชนโดยตรง กว่า 127 รายการ

พร้อมผลักดันตลาดจริงใจ Farmers’ Market สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาเซ็นทรัล บางนา ให้กลายเป็นสาขาต้นแบบสำคัญในการหมุนเวียนสินค้าที่หลากหลายที่สุดตลอดทั้งปี เพื่อยกระดับสินค้า GI รวมถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนของแต่ละจังหวัดในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

การร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ เป็นการลงนามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จากจังหวัดยะลา ทุเรียนภูเขาไฟ จากจังหวัดศรีสะเกษ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า จากจังหวัดฉะเชิงเทรา และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากจังหวัดพิษณุโลก มากถึง 65 ตัน ช่วยสร้างมูลค่าสินค้าทางการตลาดกว่า 10 ล้านบาท รวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีการเข้าถึงตลาดสินค้า GI ไทยให้สูงมากยิ่งขึ้น

  • ท็อปส์ ดำเนินธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน สานต่อพันธกิจองค์กรอย่างแข็งแกร่ง

“ท็อปส์ ยึดมั่นพร้อมให้ความสำคัญด้านการสร้างมูลค่าร่วมกัน (Creating Shared Value) สำหรับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน สอดคล้องตามกลยุทธ์ 4D ในด้าน Discover Happiness เดินหน้าสู่ความยั่งยืนอย่างถาวร โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยของไทยมีรายได้และรากฐานที่มั่นคง”

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล

“รวมถึงการนำเสนอสินค้า GI ที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นเข้ามาจัดจำหน่ายที่ท็อปส์ และตลาดจริงใจ Farmers’ Market ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า GI มากที่สุดในประเทศ ส่งตรงจากแหล่งผลิต ให้ลูกค้าได้เลือกสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน ดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่เปรียบเสมือนพันธมิตรให้เติบโตไปเคียงข้างกัน” นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมสนับสนุนสินค้า GI ส่งตรงจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ครบครันที่สุดตลอดทั้งปี ได้ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด และ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market หรือบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว Personal Shopper เพียงแอดไลน์ @TopsThailand  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ TopsThailand, จริงใจ Farmers’ Market หรือ แอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand