เผยพื้นฉลองพระบาทคู่โปรดของ”พ่อหลวง”ที่ซ่อมจนไม่สามารถซ่อมได้อีก

ภาพที่เห็นอยู่นี้ คือชิ้นส่วนพื้นฉลองพระบาทที่ได้รับการเก็บรักษาไว้บนหิ้งบูชาภายในร้านตัด รองเท้า ก.เปรมศิลป์ ศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่ เล่าว่า นี่คือฉลองพระบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งมาซ่อมที่ร้านครั้งแล้วครั้งเล่า จนไม่สามารถซ่อมได้อีกนี้ คือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต

sfsdf vvvvvvvv

ชมคลิปสัมภาษณ์ช่างไก่โดยสปริงนิวส์

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์