สรรพากรประเดิมไตรมาสแรกปีงบประมาณ รีดภาษีเกินเป้า 2.8 หมื่นล้าน

สรรพากรถอนขนห่านอู้ฟู่ ประเดิมไตรมาสแรกปีงบประมาณ เกินเป้า 2.8 หมื่นล้านบาท คาดทั้งปีได้เกิน 2 ล้านล้านบาท

รีดภาษีเกินเป้า 2.8 หมื่นล้าน – นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรไตรมาสแรกของงบประมาณ 2562 ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 เก็บภาษีได้ 3.7 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท หรือ 7.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.17 แสนล้านบาท หรือ 11.3% ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะขยายตัวได้ลดลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บภาษีให้เป็นสรรพากรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำหรับการเก็บภาษีไตรมาสแรก เกินเป้าหมายทุกตัวทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีปิโตรเลียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ยกเว้นภาษีมรดกที่ไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งสามารถเก็บได้ 186 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่เก็บได้ 21 ล้านบาท ก็ถือว่าการเก็บภาษีมรดกได้เพิ่มมากขึ้น

นายเอกนิติ กล่าวว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรคาดว่ายังได้ตามเป้าหมายทั้งปี 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจปี 2562 ยังขยายตัวได้สูง กระทรวงการคลังและภาคเอกชนยังเชื่อมั่นว่าจะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 4% ซึ่งจะส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรใน 9 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณยังมีโอกาสทำได้เกินเป้าหมายเหมือนไตรมาสแรกที่ผ่านมา

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการออกกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. เก็บภาษีแวตอีบิสซิเนส สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนต่างประเทศ แต่มีการให้บริการผ่านออนไลน์และเกิดรายได้ขึ้นในประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งกรมสรรพากรเร่งดำเนินการให้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในรัฐบาลชุดนี้ จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันมีการรั่วไหลจำนวนมาก เพราะกฎหมายเดิมไม่ให้อำนาจกรมสรรพากรเข้าไปเก็บภาษีดังกล่าวได้