วินมอเตอร์ไซค์เฮ! บสย.เล็งค้ำประกันสินเชื่อ รายละ 50,000 บาท – ตั้งเป้าปี 62 ค้ำประกันสินเชื่อกว่าแสนล้านบาท

วินมอเตอร์ไซค์เฮ! บสย.เล็งค้ำประกันสินเชื่อ รายละ 50,000 บาท – ตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 82,600 ราย วงเงินกว่า 107,000 ล้านบาท  

 

บสย. เผยผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อปี 2561 ยอดค้ำประกันสินเชื่อ 88,878 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 62 ยอดค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี 107,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 82,600 ราย ทั้งนี้มีแนวคิดค้ำประกันผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่า 1.5 แสนรายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ชื่อโครงการ “รักพี่วิน” รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดีเดย์วันวาเลนไทน์

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 และแผนงาน บสย. ในปี 2562 ว่า

ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ประจำปี 2561 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2561) อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวม 88,878 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติจากการค้ำประกันสินเชื่อ รวม 133,191 ล้านบาท หรือ 1.5 เท่าของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3% ของ GDP 2561 ของประเทศ* โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวม 77,862 ราย 

สำหรับผลงานที่โดดเด่นของ บสย. ในปี 2561 คือการสร้างความร่วมมือในการค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐ : SFIs (รวมธนาคารกรุงไทย) ที่ทำให้กลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ ผนึกกำลังช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสร้างการเติบโตให้กับ SMEs อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ ส่งผลให้มียอดค้ำประกันสินเชื่อในกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% หรือเท่ากับ 42,533 ล้านบาท เทียบกับยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2560 มีวงเงิน 37,347 ล้านบาท

ดร.รักษ์ กล่าวว่าปี 62 บสย. ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 107,000 ล้านบาท ภายใต้ความท้าทายในโลก ยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนเร็ว บสย. ต้องปรับตัวให้เร็ว และตอบโจทย์ การทำงานของรัฐบาลยุคดิจิตอล ภายใต้แผนงานปี 2562 “บสย.4.0 เคียงคู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย” ภายใต้แนวคิด “New Business Model 2019” ปรับ Roadmap มุ่งยกระดับการทำงานองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ คิดใหม่ ทำใหม่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิตอล เต็มรูปแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล Data Management เชื่อมการทำงาน บสย. ทั้งภายในและภายนอก ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ SOS ได้แก่ 1. SMEs Capacity Enhancer 2. Opportunity Gateway 3. Second Chance Provider เพื่อให้การสนับสนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้น การให้ความรู้ทางการเงิน การขยายฐานการสนับสนุน SMEs ที่ต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการกลุ่ม S-curve และ Startup และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม NPLs กลุ่มฟื้นฟูกิจการมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเช่นกัน

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มลูกค้ารายย่อย  กลุ่มลูกค้า Small กลุ่มลูกค้า S-curve กลุ่มลูกค้าฟื้นฟูกิจการ และกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการสินเชื่อประชารัฐ เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผู้ประกอบการแท็กซี่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันในรูปแบบ Direct Guarantee โดยเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ บสย. ปี 2562 คือ ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 82,600 ราย จากปีที่ผ่านมาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 77,862 ราย

“แนวคิดการนำรูปแบบการค้ำประกันแบบ Direct Guarantee เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงาน บสย. เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแผนการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจัดเก็บหนี้ให้ได้ 550 ล้านบาท หรือกว่า 3,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเก็บหนี้ได้ 380 ล้านบาท หรือกว่า 2,000 ราย” ดร.รักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ บสย. มีแนวคิดการค้ำประกันผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างราว 150,000 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในโครงการ “รักพี่วิน” โดยจะเข้าไปค้ำประกันให้กับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อนำไปซ่อมแซม ปรับปรุงรถให้มีสภาพปลอดภัย หรือซื้อรถใหม่ เบื้องต้นวงเงินค้ำประกัน 50,000 บาท แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และจะต้องสังกัดวินอย่างน้อย 1 ปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 14 ก.พ. นี้