สำนักนายกฯ ส่งหนังสือ “ด่วนที่สุด” ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า……..”

%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

ที่มา มติชนออนไลน์