พสกนิกรปลื้มปีติ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีนี้น้ำไม่ท่วมปราจีนฯ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่อาคารหอประชุมต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ปราจีนบุรี เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี และลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างโครงการฯ โดยมีนายสุรชัย จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงและนำตรวจโครงการก่อสร้าง

201610151912045-20061104095852

นายสุริยะ กล่าวว่า โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่พระราชทานแนวพระราชดำริครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2521 เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี ต่อมาในปี 2553 ครม.ได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน 8,300 ล้านบาท และระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553-2561 ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นที่บ้านแก่งยาว ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือส่วนของอ่างเก็บน้ำ มีความจุเต็มที่ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร และ ส่วนของระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม 111,300 ไร่

201610151912044-20061104095852

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยตัวเขื่อน อาคารระบายน้ำล้น ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วในขณะนี้ โดยช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำสาขาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ อาทิ ตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ที่ตั้งติดต้นน้ำบางปะกง หรือต้นน้ำปราจีนบุรี และในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แม้โครงการจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ปีนี้ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แต่อย่างใด

201610151912043-20061104095852

“และในช่วงนี้เพื่อป้องกันภาวะภัยแล้ง จะเริ่มกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนทั้งหมดต่อไป จากนั้นในปี 2561 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร มีแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน จำนวน 111,300 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 45,000 ไร่ ในเขต อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี ช่วยรักษาผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง และเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ”นายสุริยะ กล่าว

201610151912046-20061104095852

ที่่มา ข่าวสดออนไลน์