หนูน้อยเขียนบันทึก ถึงเหตุการณ์ วันเสด็จสู่สวรรคาลัย และความรักที่มีต่อในหลวง

เพจ เรไรรายวัน ได้รวบรวมบันทึกของเด็กๆ ที่เขียนวันในห้วงเวลาของความอาลัยของคนไทยทั้งประเทศ บอกเล่ามุมมองของเด็กๆ ต่อเหตุการณ์สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บันทึกจากเรไร
บันทึกจากเรไร
น้องออมมี่ ด.ญ.โกลัญญา วัฒายุ อายุ 9 ปี
น้องออมมี่
ด.ญ.โกลัญญา วัฒายุ
อายุ 9 ปี
น้องน้ำมนต์ ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์ อายุ 6 ปี
น้องน้ำมนต์
ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์
อายุ 6 ปี
เรไรรายวัน
เรไรรายวัน
3-horz
ด.ญ.โกลัญญา วัฒายุ อายุ ๙ ปี ชั้น ป.๓ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร

 

ด.ญ.ปรายปี รักเมือง อายุ ๗ ปี ชั้น ป.๒ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
ด.ญ.ปรายปี รักเมือง อายุ ๗ ปี
ชั้น ป.๒ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์ อายุ ๖ ปี ชั้น อ.๓ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์ อายุ ๖ ปี ชั้น อ.๓ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
ด.ญ.ดากานดา จินตเมฆา แฟนเพจชั้นประถม
ด.ญ.ดากานดา จินตเมฆา แฟนเพจชั้นประถม
ที่มา ข่าวสดออนไลน์