อัพเดตเพิ่มเติม “นกแอร์” ยกเลิกเที่ยวบิน เลี่ยงพายุปาบึก

อัพเดตเพิ่มเติม “นกแอร์” ยกเลิกเที่ยวบิน เลี่ยงพายุปาบึก

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์พายุปาบึกเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สายการบินนกแอร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบินฯ ที่เข้าและออกจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 – 5 ม.ค. 2562 ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน รวมถึงยกเลิกเที่ยวบิน ที่เข้าและออกจากท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน ดังนี้

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินนกแอร์ที่ใช้บริการต่อเรือ (Fly ’n’ Ferry) เนื่องจากเกาะต่างๆ จะทำการปิดถึง วันที่ 5 ม.ค. 2562 และจะสามารถเดินทางได้อีกครั้งในวันที่ 6 ม.ค. 2562 โดยผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเรือในระหว่างวันที่ 4-5 ม.ค. 2562 สามารถเปลี่ยนนำบัตรโดยสารเรือมาเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1318

ผู้โดยสารที่มีการเดินทางในเส้นทางบินที่อาจได้รับผลกระทบ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ม.ค. 2562 สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1318 หรือ เว็บไซต์ www.nokair.com ติดต่อสายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร  1318, ติดต่อสายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 082-700-5649 และ 082-700-5650

สายการบินนกแอร์จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป