ประกาศเฝ้าระวัง 7 สนามบิน ห้ามจอดรถค้างคืน หวั่น พายุปาบึก ถล่ม!

ประกาศเฝ้าระวัง 7 สนามบิน ห้ามจอดรถค้างคืน หวั่น พายุปาบึก ถล่ม!

วันที่ 3 ม.ค. นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึงการเตรียมรับมือ กรณีเกิด พายุปาบึก บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ ด้านอ่าวไทย และอาจมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 เมตร ว่า ตนได้สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ได้แก่

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนราธิวาส เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นที่จะพัดเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3- 6 ม.ค. 2562 แล้ว

โดยในเบื้องต้น เตรียมมาตรการรองรับ ดังนี้

  1. กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิการกลาง กรมท่าอากาศยาน เพื่อติดตามสถานการณ์พายุ ‘ปาบึก’ ณ กรมท่าอากาศยาน
  2. ท่าอากาศยานทางภาคใต้ติดตามข่าวอากาศและรายงานให้ส่วนกลางทราบเป็นระยะ
  3. หากมีผลกระทบต่อเที่ยวบินที่จะทำการขึ้น-ลง จะหารือกับสายการบินนั้นๆ เพื่อปรับเที่ยวบินหรือยกเลิกตามความเหมาะสม
  4. ประสานงานกับพื้นที่ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น รถยกสูง หรือ เรือลำเลียงพร้อมที่จะลำเลียงออกนอกพื้นที่
  5. กรณีที่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ จะปรับพื้นที่อาคารให้เป็นที่รองรับเพื่อพักอาศัยชั่วคราว โดยประสานกับจังหวัดเพื่อเตรียมเสบียงรองรับ
  6. ประสานงานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
  7. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานนราธิวาส ได้ออกประกาศขอความร่วมมือ ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน “ห้ามจอดรถค้างคืน” บริเวณลานจอดรถ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
  8. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากลานจอด และห้ามจอดรถในทุกกรณี เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน