พระนามจีนของในหลวงรัชกาลที่9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ค China Xinhua News ได้รายงานข่าว การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยระบุว่า เป็นข่าวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนชาวไทยนั้นเทิดทูนพระองค์ให้เป็น “พ่อหลวง” เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย และเป็นดั่งดวงใจของแผ่นดิน ซึ่งคำกล่าวเหล่านี้ไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใด เนื่องจากพระองค์ทรงมอบความรัก ความเมตตา และคำสอนให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา ทั้งยังมีคำกล่าวหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยว่า “พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงที่ทรงงานหนักเพื่อลูกๆ ชาวไทยทุกคน”

แต่รู้หรือไม่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 ของราชวงศ์จักรี ยังทรงมีพระนามในภาษาจีนอีกว่า “เจิ้งกู้” (郑固) ซึ่ง “แซ่เจิ้ง” (หรือแซ่แต้ในภาษาจีนแต้จิ๋ว) นี้เป็นแซ่ประจำราชวงศ์จักรี โดยมีที่มาจากการจิ้มก้อง (进贡) หรือการส่งเครื่องราชบรรณาการให้จีนตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยการจิ้มก้องในราชวงศ์จักรีนั้น เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) ที่ทรงส่งเครื่องราชบรรณาการให้จีนในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง หลังจากนั้นพระองค์จึงทรงมีพระนามในภาษาจีนว่า “เจิ้งหัว (郑华)” และกลายเป็นราชประเพณีที่สืบต่อกันมาว่าให้เชื้อพระวงศ์ไทยในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ใช้แซ่เจิ้งนั่นเอง

ที่มา China Xinhua News