เอสเอ็มอีแบงก์ทุ่มหมื่นล้าน ปล่อยกู้ซื้อแท็กซี่ดอกเบี้ยถูก2%

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมวงเงิน 1 หมื่นล้าน เพื่อปล่อยกู้ซื้อแท็กซี่ส่วนบุคคลให้วงเงินต่อราย 7 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย  0.42% ต่อเดือน  ในลักษณะลดต้นลดดอกหรือกว่า 2% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 4-7 ปี โดยอัตราการผ่อนชำระจะต่ำกว่าการเช่ารถอยู่ที่ประมาณ 390 บาทต่อวันสำหรับเงินกู้ไม่เกิน 7แสนบาท และ 490 ต่อวันสำหรับเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท เริ่มปล่อยกู้วันที่ 27 ธันวาคม นี้  
“โครงการสินเชื่อของธนาคารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้มีการปรับเปลี่ยนรถให้มีสภาพที่ดีขึ้นนอกจากธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อแล้ว ยังจะส่งเสริมให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลของรัฐในด้านต่างๆ เช่น การเข้าสู่ระบบประกันสังคม เข้าสู่ระบบการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)” นายมงคลกล่าว