‘กทม.’ รวยมาก ใช้เงิน 2.5 พันล้าน แจกโบนัส ‘ขรก.-ครู-ลูกจ้างกทม.’

‘กทม.’ รวยมาก ใช้เงิน 2.5 พันล้าน แจกโบนัส ‘ขรก.-ครู-ลูกจ้างกทม.’

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เห็นชอบอัตราการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตามแนวทางการจ่ายเงินรางวัลระดับบุคคล ในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน และอัตรา 1.4 เท่าของเงินเดือนตามลำดับ สำนักงบประมาณ (สงม.) ได้สรุปจำนวนเงินที่หน่วยงาน ส่วนราชการ เสนอขอจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 2,565,129,310 บาท แบ่งเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,870,753,960 บาท และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 694,375,350 บาท

ทั้งนี้ได้จ่ายเงินรางวัลให้กับสำนักและส่วนราชการในสังกัด จำนวน 19 หน่วยงาน รวม 905,287,680 บาท ประกอบด้วย 1. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2,996,270 บาท 2. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯกทม. 3,832,500 บาท 3. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานก.ก.) 8,362,150 บาท 4. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 37,723,680 บาท 5. สำนักการแพทย์ 218,834,600 บาท 6. สำนักอนามัย 137,852,660 บาท 7. สำนักการศึกษา 17,136,470 บาท 8. สำนักการโยธา 70,608,760 บาท 9. สำนักการระบายน้ำ 110,762,450 บาท 10. สำนักการคลัง 40,683,420 บาท 11. สำนักเทศกิจ 10,951,200 บาท 12. สำนักการจราจรและขนส่ง 10,747,270 บาท 13. สำนักผังเมือง 8,511,730 บาท 14. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 60,245,500 บาท 15. สำนักงบประมาณ 6,587,750 บาท 16. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 11,705,330 บาท 17. สำนักสิ่งแวดล้อม 99,282,940 บาท 18. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 31,209,700 บาท และ 19. สำนักพัฒนาสังคม 17,253,300 บาท

นอกจากนี้ ยังได้จ่ายเงินรางวัลให้กับสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต รวม 1,659,841,630 บาท แบ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้าง 965,466,280 บาท และข้าราชการครูและลูกจ้าง 694,375,350 บาท โดยเขตที่ได้รับจัดสรรเงินรางวัลมากที่สุด ได้แก่ เขตลาดกระบัง 62,569,200 บาท รองลงมาเขตบางขุนเทียน 59,997,040 บาท เขตหนองจอก 59,531,090 บาท เขตคลองสามวา 48,797,100 บาท และเขตสายไหม 46,534,250 บาท ส่วนเขตที่ได้รับจัดสรรเงินรางวัลน้อยที่สุด ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ 14,250,530 บาท รองลงมาเขตบางรัก 17,897,180 บาท เขตสาทร 18,424,280 บาท เขตวังทองหลาง 18,744,300 บาท และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 20,042,130 บาท.