ฉลองครบ 85 ปี “หอการค้าฯ” ประกาศความพร้อม ด้วยงานใหญ่ “ไทยเท่ ไนท์”

เมื่อเร็วๆ นี้  “เมืองสุขสยาม” ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้รับเกียรติจาก “หอการค้าไทย”  ให้จัดงานต้อนรับเหล่าสมาชิกจากทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ในงาน  “ไทยเท่ ไนท์” ฉลองครบรอบ 85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน

มีแขกผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี, คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, คุณชฏาทิพ จูตระกูล, คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ, ดร.อาชว์ เตาลานนท์  , คุณประมนต์ สุธีว์วงศ์, คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  ฯลฯ รวมถึงผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดและคณะทูต ฯลฯ เข้าร่วมงาน

คุณกลินท์ สารสิน  ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การจัดงานสัมมนาฯ “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสะท้อนภาพการดำเนินงานขององค์กรที่มีมายาวนานกว่า 85 ปี

โดยความหมายของคำว่า ไทยเท่ คือความภูมิใจและกล้าที่จะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่ดีงาม มาผนวกกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง มีมูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด

ไทยเท่าเทียม คือ การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างรายได้  กระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ โดยกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ

และ ไทยยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การพัฒนาสังคม หอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายยังร่วมกันส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

“ครั้งนี้เราได้จัดงานที่ เมืองสุขสยาม ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม Landmark แห่งใหม่ของไทย ที่รวบรวมหลายๆเอกลักษณ์จากทั่วประเทศ มานำเสนอสู่สายตาชาวโลก ซึ่งตรงกับแนวทาง “ไทยเท่” ที่หอการค้าไทย ผลักดัน ให้กระจายลงสู่ทุกภูมิภาค มีการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ดึงอัตลักษณ์ในท้องถิ่น ผสานความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ “ความต่าง” พัฒนาให้กลายเป็น “มูลค่าเพิ่ม” ยกระดับรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่”