ห้ามนำตราสัญลักษณ์ หรือเลข ๙ ติดเสื้อสีดำแล้ววางขาย

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. เพจ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้โพสต์เตือนว่า ห้ามเสื้อดำติดตราสัญลักษณ์ กรณีการแต่งกายไว้ทุกข์นั้น ห้ามนำตราสัญลักษณ์ต่างๆ มาติดที่เสื้อสีดำ และห้ามนำออกจำหน่าย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะในขณะนี้มีการผลิตเสื้อสีดำที่มีตราสัญลักษณ์ออกวางจำหน่ายแล้ว จึงต้องการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้มีการห้ามสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เข้างานศพอยู่แล้ว และยิ่งนำมาติดบนเสื้อสีดำเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง”