ชาวบ้านบุกศาลากลาง ร้องคนจนจริงๆ ตกหล่น ลงทะเบียนบัตรคนจน เป็นหมื่นๆ!

ชาวบ้านบุกศาลากลาง ขอรัฐเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก เผยคนจริงๆ ตกหล่น กว่าหมื่นคน!

ชาวบ้านบุกศาลากลาง – เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายโชคทวี บุตรโยจันโท ประธานสภาเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้นำตัวแทนชาวบ้านตำบลน้ำสวย อ.เมือง จ.เลย กว่า 50 คน ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางมาเรียน เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดเลย ลงมารับหนังสือกับชาวบ้าน

นายโชคทวี บุตรโยจันโท กล่าวว่า วันนี้ตนได้เป็นตัวแทนชาวบ้านทั้งจังหวัดเลย อยากเรียกร้องขอให้รัฐบาล ในเรื่องการจัดทำการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดเลยเป็นจำนวนมากหลายกว่า 10,000 คน ได้ตกหล่นจากการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สาเหตุการตกหล่นมาจากการลงทะเบียนครั้งแรก ธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร และธนาคารออมสิน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ครั้งที่ 2 กรมการปกครองโดยอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซึ่งการดำเนินการครั้งที่ 2 นั้น ขาดการประชาสัมพันธ์ และเปิดลงทะเบียนแค่ 6-7 วัน

ทำให้ประชาชนในจังหวัดเลยจำนวนมาก ไม่ทราบไม่เข้าใจถึงการลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าว

ปัจจุบัน ประชาชนจังหวัดเลย ได้ตื่นตัว รับทราบ และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ให้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าว อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

วันนี้ตนได้เป็นตัวแทนของคนจังหวัดเลย ได้นำเสนอรายชื่อของชาวบ้านที่ตกหล่น ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดทำการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2561 ที่เป็นคนจนจริงๆ อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนที่ตกหล่นเพื่อจะได้รับโอกาสรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า หลังจากได้พูดคุยกับประชาชนที่มาวันนี้ เห็นพร้อมต้องกันว่ามี 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 ภาพรวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งจังหวัด กรณีที่ชาวบ้านยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งๆ ที่มีคุณสมบัติให้จังหวัดทำหนังสือ กราบเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

เพื่อสั่งการปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และในแนวทางที่ 2 เฉพาะชาวบ้านตำบลน้ำสวย ตำบลเดียวทางชาวบ้านขอจังหวัดให้นัดหมายในวันที่ 19 ธ.ค. เพื่อที่จะเปิดรับคำร้องและคำชี้แจงกับชาวบ้าน เป็นรายครัวเรือน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์