อ่วมรับปีใหม่! ขนส่งเคาะ ขึ้นค่าโดยสาร รถเมล์ 1 บาท รถทัวร์ 10 % เริ่ม 21 ม.ค. 62

อ่วมรับปีใหม่! ขนส่งเคาะ ขึ้นค่าโดยสาร รถเมล์ 1 บาท รถทัวร์ 10 % เริ่ม 21 ม.ค. 62

 ขึ้นค่าโดยสาร – นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ซึ่งมีนายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน วานนี้ซึ่งใช้เวลาการประชุมเกือบ 4 ชั่วโมงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง ได้แก่ รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), รถโดยสารประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (รถเมล์เอ็นจีวี) ของ ขสมก., รถร่วมบริการ ขสมก. ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถโดยสารร่วมบริการของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

โดยที่ประชุมมีมติปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. และรถร่วมบริการ ในอัตรา 1 บาท โดยรถเมล์ร้อนจากเดิม 9 บาท เป็น 10 บาท และรถเมล์ ขสมก. จากเดิม 6.50 บาท เป็นไม่เกิน 10 บาท ส่วนรถปรับอากาศเพิ่มระยะละ 1 บาท จากเดิม 11-23 บาทต่อเที่ยว เป็น 12-24 บาทต่อเที่ยว ขณะที่รถร่วม บขส. ให้ปรับราคาขึ้นไม่เกิน 10% แบ่งเป็น 4 ช่วง

ประกอบด้วย ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ก.ม.) แรก เดิม 0.49 บาท ต่อ ก.ม. เป็น 0.53 บาทต่อ ก.ม., 40-100 ก.ม. เดิม 0.44 บาทต่อก.ม. เป็น 0.48 บาทต่อก.ม., 100-200 ก.ม. เดิม 0.40 บาทต่อก.ม. เป็น 0.44 บาทต่อก.ม. และเกิน 200 ก.ม. เดิม 0.36 บาทต่อก.ม. เป็น 0.39 บาทต่อก.ม.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติปรับอัตราค่าโดยสารสำหรับรถเมล์ปรับอากาศใหม่ อาทิ รถเมล์เอ็นจีวี จากเดิมเก็บในอัตรา 11-23 บาทต่อเที่ยว เป็น 4 ก.ม.แรก 15 บาท, 10-16 ก.ม. 20 บาท และ 16 ก.ม. ขึ้นไป 25 บาท ส่วนรถเมล์ร้อนที่เป็นรถใหม่ สามารถเก็บอัตราค่าโดยสารได้ในราคา 12 บาท

โดยรถเมล์ใหม่ทั้งรถร้อน และรถปรับอากาศที่จะเก็บค่าโดยสารในอัตรานี้ได้ต้องเป็นรถที่ติดอุปกรณ์ส่วนควบตามเงื่อนไขที่ ขบ.กำหนด อาทิ ติดจีพีเอส, กล้องซีซีทีวี, อุปกรณ์ความปลอดภัย และติดตั้งระบบอีทิกเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาในอัตราใหม่ทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นค่าโดยสารขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการรถต้องหยุดวิ่ง และเลิกกิจการไปแล้ว 565 คัน จากทั้งหมด 3,712 คัน คิดเป็นประมาณ 18%

ขณะเดียวกัน ยังมีรถเมล์บางส่วนหยุดวิ่ง 1,000 คัน ทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบกับประชาชนต้องรอรถเมล์เป็นเวลานาน และต้องไปใช้ระบบขนส่งมวลชนโหมดอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายจึงจำเป็นต้องปรับราคาขึ้น เพราะหากไม่ปรับอาจมีรถเมล์ออกจากระบบการให้บริการอีกจำนวนมาก

นายพีระพล กล่าวว่า ที่ประชุมจะนำมติการปรับขึ้นราคาดังกล่าว พร้อมมาตรการเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการ อาทิ การเพิ่มวงเงินค่าเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการใช้บัตรให้ครอบคลุมทั้งรถเมล์ ขสมก., รถเมล์ร่วมบริการ, รถ บขส. และรถไฟ, การสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง และลดภาษีการนำเข้ารถโดยสาร เป็นต้น เสนอต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ หากกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยา หรือมีมาตรการเยียวยาอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมก็จะพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่อีกครั้ง แต่หากไม่มีมาตรการเยียวยาใดๆ ก็จะยึดมติที่ประชุมที่ให้ปรับราคาขึ้นในตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 62 ทันที