เกษตรกรแฮปปี้! ปลูกข้าวโพดหลังนา วอนรัฐหนุนต่อยอดโครงการ

เกษตรกรแฮปปี้! ปลูกข้าวโพดหลังนา วอนรัฐหนุนต่อยอดโครงการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เกษตรกรชาว จ.สกลนคร ภายหลังได้ลงทะเบียนร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ส่ง นางกาญจนา อินธิกาย เกษตรอำเภอเมืองสกลนคร จนท.นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทำนาปรัง ทั้งปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ผลผลิตไม่ดี รวมทั้งราคาขายที่เมื่อขายไปแล้วไม่คุ้มกับการลงทุน ซึ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน ทั้งปัจจัยการผลิต การดูแล รวมถึงตลาดรับซื้อ

นางสมัย เกษมศาสนต์ อายุ 54 ปี เกษตรกร ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า ในยุคใหม่สมัยใหม่ ในฐานะตนเองเป็นเกษตรกรอยากทดลองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้าง จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่ก่อนหลังทำนาปีก็หันมาทำนาปรัง บางปีก็ปลูกมะเขือเทศ หรือพืชอื่นๆ แต่ก็ยังประสบปัญหาขาดทุน มาปีนี้พอทราบมาว่ารัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีรัฐสนับสนุน ปัจจัยการผลิต เช่น ธ.ก.ส. ให้ทุนกู้ยืมในราคาดอกเบี้ยต่ำ 0.01% จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจึงนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ 5 ไร่ ใช้เวลาประมาณ 90 กว่าวันก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยทางรัฐระบุว่า มีตลาดเอกชนรับซื้อในราคาฝักสด กิโลกรัมละ 4.50 บาท กะเทาะเมล็ดที่ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8 บาท ทั้งนี้ตนลงทุนไปทั้งหมด 8,000 บาท และคาดว่าจะมีกำไรเหลือ ราวๆ 2 หมื่นบาท จากที่ 5 ไร่ ซึ่งเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ ที่ 800-1,000 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าดีมาก หากได้ผลดี อยากให้รัฐบาลสานต่อโครงการนี้ออกไปอีกเพราะปลูกข้าวโพดดูแลง่าย ใช้น้ำน้อย มีตลาดรองรับและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย