ยอดเขาชนไก่ ชมทิวทัศน์เมืองกาญจน์ แบบ 180 องศา ดูอาทิตย์ขึ้นกลางสายหมอก

ยอดเขาชนไก่ ชมวิวแบบ 180 องศา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์

ยอดเขาชนไก่ จุดชมวิวใกล้ตัวเมืองกาญจน์– ชมอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดเขาและอากาศเย็นสบาย ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามทุ่งลาดหญ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณยอดเขาชนไก่ ภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ปัจจุบันยอดเขาชนไก่แห่งนี้กลายเป็นจุดชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้ายอดฮิตแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ที่นิยมเดินทางขึ้นมารับอากาศเย็นสบายยามเช้าชมความสวยงามของแสงแรกในยามเช้า เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจน์

ช่วงฤดูหนาวสามารถเห็นทะเลหมอกปกคลุมตามยอดเขาน้อยใหญ่ เมื่อขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วจะเห็นทิวทัศน์แบบ 180 องศาของอ.เมืองกาญจนบุรี รวมถึงยังจะมีโอกาสขึ้นมาสักการะศาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์ ภายในประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 รวมถึงยังจะได้สักการบูชาพระพุทธรูปจำลองพระชัยมงคล พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนแท่นบูชาด้านหลังศาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์อนุสรณ์สงครามทุ่งลาดหญ้า เจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำฐานเหลี่ยมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เชื่อกันว่าเจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่กองทัพไทย นำโดย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเจ้า ทำสงครามชนะกองทัพทหารพม่าที่บริเวณทุ่งลาดหญ้า เมื่อปีพุทธศักราช 2328 ต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อันถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง

ดังนั้น นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางขึ้นมาชมความสวยงามของธรรมชาติบนยอดเขาชนไก่แห่งนี้จะได้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจ.กาญจนบุรี ที่ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไปในตัวด้วย

สำหรับยอดเขาชนไก่นี้ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาชมความสวยงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 05.00-06.00 น.