ทางหลวงออกแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 อุบลฯ เสร็จแล้ว

ทางหลวงออกแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 อุบลฯ เสร็จแล้ว เตรียมเสนอรัฐบาล 2 ประเทศอนุมัติ คาดใช้เวลาสร้าง 3 ปี

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกรรมการประสานงานด้านเทคนิคร่วมระหว่างประเทศ (ไทย-สปป.ลาว) ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ

กรมทางหลวงได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น ขณะนี้ กรมฯ ได้ออกแบบสะพาน อาคารด่านพรมแดน (Border Control Facilities) ฝั่งไทยและฝั่งสปป.ลาว และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนนำโครงการเสนอต่อรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเพื่อพิจารณา โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ซึ่งการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแซง จ.อุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งจะทำให้ประชาชนเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทางยิ่งขึ้น

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์