ครม.จัดให้งามๆ ปีใหม่นี้ขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์ ฟรีค่าทางด่วน

มอเตอร์เวย์ – ครม. มีมติไฟเขียว ให้มีการยกเว้นค่าบริการทางด่วนมอเตอร์เวย์ ช่วงปีใหม่ เผยช่วยให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา สะดวก รวดเร็ว

มอเตอร์เวย์ – เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.หนองคาย อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 2562

โดยร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา

ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (กาญจนาภิเษก) บางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (กาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อได้

“เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา เป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออก-เข้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล การยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว”

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์