ผู้สูงอายุสไลด์เข่า! รัฐเติมเงินช่วยค่าเช่าบ้าน 400 บาท ใส่บัตรคนจน รอรับได้เลย

บัตรคนจน – กดต่อไม่รอแล้ว! อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยเตรียมเติมเงินช่วยค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 400 บาทต่อคน / ต่อเดือน เริ่ม 12 ธ.ค.นี้

บัตรคนจน – น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า ในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ กรมบัญชีกลางพร้อมจะโอนเงินมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวน 400 บาทต่อคน / ต่อเดือน

โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นเวลา 10 เดือน ระหว่าง ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 และเช่าที่อยู่อาศัย รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วย ตามข้อมูลการลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2.2 แสนคน รวมวงเงิน 920 ล้านบาท

หลังจากนี้กรมบัญชีกลางมีแผนจะโอนเงินสวัสดิการเพิ่มเติม ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 3 รอบ โดยรอบแรกในวันที่ 12 ธ.ค. จะเป็นในส่วนของค่าเช่าบ้าน 400 บาท และในวันที่ 14 ธ.ค. จะโอนคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% จากยอดใช้จ่ายช่วงเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

และรอบสุดท้าย วันที่ 21 ธ.ค.นี้ มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป อีก 1,000 บาท จำนวน 3.5 ล้านคน รวมวงเงิน 3,500 ล้านบาท