นายกฯจีนส่งสาส์นไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

นายหลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ส่งสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ทั้งในฐานะตัวแทนของของประชาชนชาวจีน รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและในฐานะส่วนบุคคล
ในข้อความของนายกรัฐมนตรีจีนระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของพสกนิกร ทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของคนไทยทั้งชาติ การสูญเสียในครั้งนี้จึงนับเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงทรงทุ่มเทพระวรกายในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยกับจีน และทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการด้านความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได้
เขากล่าวว่า จีนทะนุถนอมมิตรภาพจีน-ไทยที่มีต่อกันมาช้านานมาโดยตลอด และจีนพร้อมที่จะร่วมกันกับไทยในการสืบทอดมิตรภาพนี้ให้ลึกซึ้ง ครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสืบไป