กรมศิลป์เพิ่มรอบการแสดง “หนุมานชาญเดช” ฉลองยูเนสโก ยกย่อง “โขนไทย” เป็นมรดกโลก

กรมศิลป์เพิ่มรอบการแสดง “หนุมานชาญเดช” ฉลองยูเนสโก ยกย่อง “โขนไทย” เป็นมรดกโลก

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเพิ่มรอบการเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

จากการที่กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ได้จัดการเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากยูเนสโก จึงเพิ่มรอบการแสดงอีก ๒ รอบ คือ วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๐๐ น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรอบการแสดงในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐ และ ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ (ในวันเวลาราชการ)

การเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช เป็นเรื่องราวของ หนุมาน  ยอดทหารเอกคู่บารมีพระรามสุริยวงศ์ กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม กำเนิดมาเพื่อเป็นข้ารองพระบาทพระอวตาร รับหน้าที่ถวายงานปราบพวกมารกลียุค นำความผาสุกให้โลกมนุษย์สิ้นทุกข์ทน เรืองเดชด้วยเวทย์มนต์พระอิศวรประทานให้ จึงสามารถแปลงกายหายตัวไม่กลัวภัยพาล  มุ่งอาสาทำราชการด้วยความจงรักภักดี เสริมพระเกียรติบารมีจักรีวงศ์ให้ภพไตรได้ประจักษ์ยอดขุนวานรนักรบ นักรัก ยังแหลมหลักเลิศปัญญา สมควรแล้วที่เกิดมาเป็นทหารหน้าพระนารายณ์อวตาร นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการเเสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสะอาด อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต